Pozměňovací návrh byl předmětem široké expertní diskuze mezi všemi klíčovými subjekty. A to jak zástupci resortů MPSV a MF, tak i sociálních a hospodářských partnerů, zástupci koaličních poslanců a dalších akademických expertů.

Pouze tento pozměňovací návrh může dlouhodobě přispět právě v dobách krize, aby si naše ekonomika udržela vysoce kvalifikované zaměstnance, konkurenceschopnost a především klíčová pracovní místa.

Před 76. schůzí výboru pro sociální politiku PSP ČR apelují všechny zmíněné organizace společným dopisem na poslance, aby podpořili tento komplexní pozměňovací návrh. Celé znění dopisu čtěte zde.

Zdroj: www.spcr.cz