Podpora v nezaměstnanosti i podpora při rekvalifikaci se pravidelně každý rok valorizuje a nejinak tomu bylo i letos. Jejich maximální výše pro rok 2013 je odvozena od průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2012. Ta činila 24 408 korun.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítá jako 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má člověk, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění nebo potřebnou dobu pojištění získal prostřednictvím takzvaných náhradních dob (například pobíral invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně či pečoval o dítě do čtyř let).

Maximální doba, po kterou budete brát podporu v nezaměstnanosti, se odvíjí od vašeho věku. Splníte-li tedy podmínky pro přiznání podpory, bude délka takzvané podpůrčí doby 5 měsíců u lidí do 50 let věku, 8 měsíců u lidí nad 50 a do 55 let věku a 11 měsíců u lidí nad 55 let věku.

Pokud jste odešli od svého posledního zaměstnavatele s odstupným, podporu v nezaměstnanosti můžete pobírat až po uplynutí doby, na kterou bylo odstupné vyplaceno.

První dva měsíce podpůrčí doby budete pobírat 65 procent, třetí a čtvrtý měsíc 50 procent a od pátého měsíce, tedy po zbytek podpůrčí doby pak 45 procent z vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku u posledního zaměstnavatele.

Pokud jste před evidováním na úřadu práce podnikali (osoba samostatně výdělečně činná), podpora v nezaměstnanosti vám bude shodným postupem vypočtena z vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc.

Pokud ovšem z práce odejdete na vlastní žádost, tedy podáte výpověď nebo se na ukončení pracovního poměru dohodnete se zaměstnavatelem (odejdete takzvaně dohodou), bude vaše podpora v nezaměstnanosti už od počátku nižší. Budete mít po celou dobu nárok pouze na 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Pokud jste před evidencí na úřadu práce například pečovali o dítě do čtyř let věku, máte nárok na minimální podporu v nezaměstnanosti. Její výše po dobu prvních dvou měsíců činí 0,15násobek, třetí a čtvrtý měsíc 0,12násobek a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Minimální podpora v roce 2013 je první dva měsíce 3661 korun měsíčně, další dva měsíce 2929 korun a po zbývající dobu 2685 korun měsíčně.

Jak hodnotíte výši podpory v nezaměstnanosti v České republice – připadá vám dostatečná?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.