Záměrem těchto akcí je informovat o vývoji pracovního trhu regionu z hlediska současného stavu i předpokládaného vývoje (představení fenoménu Průmysl 4.0) a možnostech nastavení spolupráce základních škol se středními školami a místními podniky. Doprovodnou akcí workshopu bude prohlídka výrobní společnosti. Cílem akce je rovněž nabídnout pomoc při budoucím získávání přehledů pro výchovné a kariérní poradce při základních školách, kteří jsou v kontaktu se žáky a rodiči a mohou pomoci při volbě střední školy s ohledem na budoucí povolání.

V případě zájmu o více informací se obracejte na regionální manažerku SP ČR pro Ústecký a Karlovarský kraj Ing. Radku Šplíchalovou (kontakt: telefon 702 025 922, e-mail rsplichalova@spcr.cz).

-lhe-