SP ČR se proto se svými partnery rozhodl nepříznivému trendu čelit vyhlášením roku 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání. V rámci této celoroční kampaně se uskutečnilo více než 400 akcí, které měly u veřejnosti povzbudit zájem o technické obory.

SP ČR rovněž aktivně působil na prosazení legislativních změn, které by měly pomoci v rozvoji vysokým školám polytechnického zaměření. Předpokladem je ovšem i změna na nižších stupních vzdělávání. Některé dílčí změny se nakonec s přispěním SP ČR podařily realizovat. Jednou z nich bude zavedení povinných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky od roku 2017. Povinná maturita z matematiky bude zavedena od roku 2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po naléhání zaměstnavatelů v loňském roce zveřejnilo vzorové smlouvy mezi žákem a podnikem. Zaměstnavatelé již také mají možnost zasednout ve správních radách vysokých škol. Podařilo se prosadit i povinnou profesní profilaci pro část vysokoškolských programů. A od letošního roku bude mít SP ČR kompetenci vyjadřovat se ke změnám kapacit a oborů škol (školský rejstřík).

Ve vztahu k systémovým změnám jsou jedním z klíčových výstupů Roku průmyslu a technického vzdělávání loni uzavřené sektorové dohodyNárodní dohoda a dalších osm sektorových dohod pro vybraná odvětví a 13 regionálních sektorových dohod. Jejich úkolem bude otevřít cestu k lepší spolupráci firem, škol, státní a regionální správy a podpořit existující systém dalšího vzdělávání – Národní soustavu kvalifikací a Národní soustavu povolání. Jen do sektorových rad je nyní zapojeno více než 2,5 tisíce zástupců firem a dalších subjektů.

I v letošním roce, který byl Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (jednou z členských asociací SP ČR) vyhlášen Rokem řemesel, bude pokračovat tlak zaměstnavatelů na reformu vzdělávacího systému. SP ČR chce zejména prosadit reformu financování technických vysokých škol, bez níž se nepodaří změnit současný vzdělávací systém, a reformy financování regionálního školství. Vedle toho SP ČR a jeho partneři požadují co nejrychlejší nastartování funkčního systému krátkodobých predikcí trhu práce tak, aby bylo zřejmé, jaká je poptávka na trhu práce. Na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy bude požadovat i slíbenou podporu technické výchovy v mateřských školkách a polytechnické výuky na základních školách.

Tisková zpráva převzata ze stránek Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-