Podnikatel, jenž si bude chtít na svůj plánovaný projekt od banky půjčit, dostane záruku od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), a to až do výše 80 procent úvěru.

Pokud si tedy půjčíte například milion, za 800 tisíc se vám zaručí stát, a to bez jakéhokoli poplatku. Délka ručení bude maximálně osm let. Aktuální přehled tzv. spolupracujících bank, které vám půjčí, najdete na stránkách ČMRZB.

Ti, kdo podnikají v sociální oblasti, budou zvýhodněni tím, že mohou dostat od státu i finanční příspěvek, ale pouze do výše 10 procent z úvěru či 500 tisíc korun.

Na co si dát pozor?

Záruku mohou využít zástupci firem téměř ve všech oborech bez omezení.  Výjimkou je oblast uhelného a ocelářského průmyslu, výroby a distribuce energie, a také dopravy a související infrastuktury.

Podnikatel, který o podporu usiluje, musí ovšem splňovat několik základních podmínek. Jeho projekt má být realizován výhradně v Česku a zároveň být v souladu s evropskými principy, především rovných příležitostí EU a udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního prostředí.

Projekt nesmí být zároveň přihlášen do zmíněného Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Podle informací MPO je nutné, aby byl poskytnutý úvěr investicí počáteční, a zároveň ne velkou. Jak je definována “velká investice” ovšem MPO neupřesňuje. Projekt rovněž nemůže být dokončen před podáním žádosti o podporu.

Zájemce, jemuž banka úvěr se zárukou ČMRZB poskytuje, musí být malým a středním podnikatelem, a to ve smyslu definice uvedené v Doporučení 2003/361/ES. Jeho firma bude mít tedy maximálně 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 milionů eur. Podnikatel dále potřebuje živnostenské oprávnění v daném oboru a je třeba, aby byl registrován jako plátce daně z příjmu na finančním úřadě.

Váš plán nebude mít šanci, pokud je vaše firma v úpadku, případně máte dluhy vůči poskytovatelům podpory. Nesmí vám být soudně uložený zákaz činnosti, uvalena exekuce na majetek ani nesmíte dlužit svým zaměstnancům. Podrobnosti najdete na stránkách Hospodářské komory ČR.

O tom, komu záruku na úvěr poskytne, rozhoduje sama Českomoravská záruční a rozvojová banka, jež na základě běžných postupů posuzuje míru rizika daného projektu.

Klidní mohou být i podnikatelé z Prahy

Podání žádosti o podporu není nikterak složité. Žádost musí obsahovat název a velikost podniku, popis projektu včetně termínů jeho zahájení a plánovaného ukončení, seznam nákladů na váš projekt a také druh požadované podpory a výši veřejného financování, o něž máte zájem.

Formuláře žádosti o podporu a pokyny pro jeho vyplnění budou k dispozici na stránkách ČMZRB.

Program Záruka 2015 – 2023 by měl zaplnit časovou mezeru, ve které nebudou vyhlašovány výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z evropských peněz (OPPIK). O podporu mohou na rozdíl od programu OPPIK žádat i podnikatelé z Prahy, případně ti, kteří podnikají v sektorech (CZ NACE), jež nejsou podporovány programy z evropských fondů.

 

Připadá vám program Záruka 2015 – 2023 pro podnikatele zajímavý?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-