Generální ředitelství pro podnikání a průmysl pracuje na otevření trhů po celém světě a snaží se napomáhat evropskému průmyslu, aby byl i nadále konkurenceschopný.

Brožura poskytuje přehled mezinárodních aktivit EU, od informačních služeb pro malé a střední podniky po zlepšení podnikatelského prostředí v sousedních zemích a spolupráci s hlavními obchodními partnery EU na koordinaci právních předpisů.

Brožura dále popisuje prevenci technických překážek zahraničního obchodu, spolupráci s vládami jednotlivých států, rozšiřování EU a informaci o 7. Rámcovém programu pro konkurenceschopnost.

Brožura je dostupná zdarma zde.

Zpráva převzata z CEBRE.