České firmy se například dlohodobě obávají využívat daňové odpočty na výzkum a vývoj, protože je straší možné postihy ze strany státu.

Zákon teoreticky umožňuje firmám odečítat od daňového základu až 100 procent nákladů na vývojové a inovativní projekty. Jenže podniky, které této podpory využily, častokrát narazily na odlišný výklad finančního úřadu. Výsledek? Namísto úlevy zpětné vyměření daně a penále či úrok z prodlení.

Podle Kristíny Šumichrastové, ředitelky poradenské společnosti Ayming ČR, je to zásadní problém. „Legislativa je dost obecná, takže umožňuje širokou interpretaci. Dnes je řada podniků, kde vám řeknou, že raději nic uspořit nechtějí, než aby riskovaly, že k nim přijde finanční úřad a vyměří jim penále.“ Do výzkumu a vývoje pak firmy investují méně, než by bylo potřeba.

Podniků, které výzkum a vývoj neřeší, ubývá

Potvrdil to i zmíněný průzkum. Šedesát procent firem totiž vnímá jako největší problém nejistotu při posuzování dotací nebo daňových odpočtů finančními úřady či jinými kontrolními orgány. Dalším problémem, který tuzemské podniky brzdí, je nedostatek kvalifikovaných výzkumných pracovníků.

Přesto přibývá podniků, které investují do výzkumu a vývoje stále více prostředků. Téměř třetina responedentů uvedla, že v roce 2017 investovala do výzkumu a vývoje více než deset procent svých příjmů. Pouze dvě procenta dotazovaných společností nevynaložila na výzkum a vývoj žádné výdaje. Pro srovnání – o dva roky dříve to bylo celých 27 % podniků.

Obecně ovliňují rozhodnutí firem o investicích do výzkumu nejvíce tři faktory: dostupnost kvalifikovaných a zkušených pracovníků (66 %), možnost využití více druhů podpory (58 %) a stabilita a transparentnost regulatorního prostředí (54 %).

Studie Deloitte a TA ČR ke staženíStudie Deloitte a TA ČR ke stažení

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz