Podniky, které spolupracují se školami, ať už vysokými nebo středními a učilišti, budou mít některé konkrétní úlevy. Týká se to například situace, kdy si podnik, který dělá výzkum a vývoj, kupuje službu od nějaké školy. Tyto náklady si bude moci dvakrát odečíst od základu daně.

Když firma například zaplatí vysoké škole 100 korun za nějaké zpracování dat, výzkum, tak pokud si těch 100 dá do nákladů, od základu daně si odečte 200 korun. To znamená, ze 100 korun, které dá vysoké škole, vlastně nebude odvádět a ušetří na dani 38 jednotek,“ popisuje Zenon Folwarczny, odborník na firemní daně z PricewaterhouseCoopers.

Od roku 2014 začne fungovat i nový způsob podpory spolupráce podniků se školami. Pokud si podnik koupí stroj a umožní na něm pracovat studentům nebo učňům, může si do nákladů dát nejen odpis stroje, ale také odečitatelnou položku.

Počítá se to podle stupně využití stroje. Pokud učni budou využívat tento stroj z více jak 50 procent tři roky, tak v prvním roce si majitel stroje nejenom dá do nákladů roční odpis stroje, ale může si dát až 110 procent pořizovací ceny toho stroje,“ vysvětluje Zenon Folwarczny a doplňuje:

A samozřejmě dohoda s učni může být také různá. Tam jim můžou skutečně peníze vyplácet a opět jsou tam podpory, že do nějaké úrovně 5 nebo 10 tisíc korun jsou výplaty pro učně osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.“

K tomu ještě existuje možnost, aby si podnik odečetl 200 korun za každou hodinu zaměstnávání žáka nebo studenta na nějakém zařízení firmy. Tyto částky opět odečte od základu daně.

Co si myslíte o daňovém zvýhodnění podniků, které spolupracují se školami?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.