Hlavním cílem podpory je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných odvětvích. Výzva je zaměřena na podporu specifického vzdělávání.

Výzva bude uzavřena 14. listopadu 2012 a žádosti lze podávat od 3. září 2012.

Podrobné informace k výzvě EDUCA III naleznete zde.

-red-