Akce proběhla ve snaze vytvořit platformu žen, která se bude pravidelně setkávat a sdílet své zkušenosti, úspěchy i případné nesnáze v podnikání. Zároveň byla uspořádána v návaznosti na úspěšný koncept Podnikavých žen z Pardubického kraje. Agentura CzechInvest se snaží podporovat ženy i v jiných krajích, například Ústeckém či Jihočeském.

Další setkání podnikavých žen se uskuteční na podzim 2018 v Praze, podrobnější informace o něm budou zveřejněny na webových stránkách Regionální kanceláře Praha a Střední Čechy.

-lhe-