Nejvíce se podle dat Českého statistického úřadu snížila podnikatelská důvěra, důvěra spotřebitelů se naopak nepatrně zvýšila. Meziročně je souhrnný indikátor důvěry ale pořád o 1,3 bodu vyšší.

Indikátor důvěry podnikatelů se v dubnu snížil o 1,7 bodu. Nejvíc se důvěra mezi podnikateli meziměsíčně snížila ve vybraných službách, podruhé v řadě se snížila důvěra v průmyslu. Z rozboru výsledků důvěry v domácí ekonomiku vyplývá, že podnikatelská důvěra ve stavebnictví a v obchodě se mírně zvýšila. Ve srovnání s hodnotou v dubnu 2010 je tak důvěra podnikatelů o 4,6 bodu vyšší.

Respondenti očekávají pro příští tři měsíce mírné zpomalení tempa růstu výrobní činnosti i mírné snížení zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou také nižší než v březnu.

Ve stavebních podnicích respondenti pro příští tři měsíce očekávají zvýšení tempa stavební činnosti a zlepšení zaměstnanosti. Zajištění práce zakázkami odhadují na bezmála osm měsíců. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v březnu.

V odvětví obchodu se v dubnu hodnocení současné ekonomické situace ve srovnání s březnem téměř nezměnilo. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v březnu.

Důvěra spotřebitelů se v dubnu po výrazném poklesu meziměsíčně nepatrně zvýšila (o jeden bod) a ve srovnání s dubnem 2010 je o 12,2 bodu nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v dubnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců obávají zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace, i když o něco méně než v březnu. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v dubnu mírně zvýšil. Zpravodajské agentury ke zprávě uvedly, že úmysl spořit se nepatrně snížil. Na relativně vysoké úrovni zůstaly podle dubnového šetření také obavy z růstu cen v příštích dvanácti měsících, zjistil Český statistický úřad.

-red-