Vyplývá to z výsledků průzkumu České bankovní asociace a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zaměřeného na využívání elektronických nástrojů v podnikání.

Podnikatelé komunikují elektronicky s bankami, svými zákazníky i státními úřady. Ti, co mají tzv. datové schránky, mají od letošního roku dokonce povinnost s úřady komunikovat jejich prostřednictvím, případně s využitím elektronického podpisu.

Státní správa by ovšem měla podle firem i živnostníků režim elektronické komunikace zjednodušit či sjednotit.

 

Standard elektronické komunikace

graf EK

Klíčovou platformou je pro české podnikatele on-line bankovnictví, jež využívá 96 % malých a středních podniků a 90 % živnostníků. Kromě toho necelá polovina fyzických osob a 65 % firem používá elektronické fakturace a formuláře.

Banky se prý snaží ulehčit podnikatelům situaci zavedením tzv. Standardu elektronické komunikace (fakturace). „Jedním z dlouhodobých cílů bank je přinášet inovace a napomáhat úsporám nákladů jak na straně výstavců faktur, tak i příjemců. Proto jsme před rokem vytvořili tzv. Standard elektronické komunikace, který má zjednodušit fakturaci a pomoci podnikatelskému sektoru eliminovat chyby při zadávání plateb,“ přesvědčuje náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek.

Podnikatelé mají stejný cíl a tak na tyto změny velmi dobře reagují. Je potěšující, že standard nejen zná 40 % malých a středních firem a dokonce 30 % živnostníků, ale přibližně čtvrtina firem ho také využívá,“ doplnuje Matoušek.

Co je standard elektronické komunikace (fakturace)?

Standard B2C-ISDOC usnadňuje a sjednocuje postupy při zasílání elektronických faktur klientům přímo do elektronického bankovnictví. Ti údaje na faktuře zkontrolují a mohou ihned odeslat on-line platební příkaz k jejímu proplacení. „Praktické využití spočívá především v přenosu platebních údajů bez zásahu lidského faktoru a jejich doručení do elektronického bankovnictví prostřednictvím elektronických faktur. Klient po přihlášení do elektronického bankovnictví pouze zkontroluje předvyplněné údaje a automaticky vygenerovaný platební příkaz odešle ke zpracování standardním procesem autorizace platby. Tím se zvyšuje komfort pro klienty při zadávání údajů a zároveň snižuje počet chybně zadaných plateb,“ říká Jan Matoušek.

Výtky ke státní správě

Podnikatelé nesměřují své výtky v této oblasti primárně k bankám a svým zákazníkům, ale spíše ke státní správě.

Téměř pětina živnostníků i malých a středních firem označila elektronickou komunikaci s veřejnou správou za složitou. Jedním z důvodů jsou i rozdílné požadavky jednotlivých resortů. Je nezbytně nutné, aby státní správa nejen elektronický režim zjednodušila, ale hlavně aby se úřady sjednotily v požadavcích na podnikatele,“ říká předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček.

A co je pro podnikatele hlavním důvodem, proč využívají moderních technologií? Především jde o rychlost a jednoduchost, zhruba desetina živnostníků vidí pozitiva i ve finančních úsporách.

Firmy preferují ´bezhotovost´

Podnikatelé přes internet komunikují nejčastěji s bankou. Důvodem využívání tohoto způsobu komunikace je pro 9 z 10 zástupců firem opět rychlost, polovina pak oceňuje úsporu nákladů, třetina dotázaných možnost individuálního nastavení komunikace.

Firmy i živnostníci preferují bezhotovostní platby, u třetiny OSVČ ale stále převládá platba v hotovosti. Tento poměr je ještě umocněn v sektoru pohostinství a ubytování,“ upřesňuje Karel Havlíček.

 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-