Výsledky zveřejnila ve středu 18. října platforma Byznys pro společnost, která soutěžní klání organizuje.

Titul TOP Odpovědná velká firma roku 2017 získala společnost Accenture. V kategorii malých firem opět bodovalo družstvo ZOD Brniště.

Ocenění každoročně vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání, které je stále důležitějším prvkem v činnosti firem a také jejich nemalou konkurenční výhodou. 

„TOP Odpovědná firma je dnes jediným transparentním nástrojem pro mezioborové srovnání odpovědného přístupu podniků v ČR. Letos nás mile překvapila rostoucí úroveň a posun firem ke komplexnímu přístupu k CSR a udržitelnému podnikání, říká předsedkyně Byznys pro společnost Pavlína Kalousová.

Porotci oceňují společností, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji firmy, snižování dopadu její činnosti na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Soutěž je otevřena velkým i malým společnostem. Rozhodující je komplexnost projektů, přínos pro společnost a inovativnost. Velikost firmy nebo výše investice nehrají žádnou roli.

Porota letos vybírala z více než 100 strategií a projektů. „Je skvělé, že mnoho firem dnes využívá rating Odpovědná firma pro to, aby získaly zpětnou vazbu na své aktivity v odpovědném a udržitelném přístupu. Ty nejlepší strategie mají společné znaky, a to bez ohledu na obor podnikání či velikost společnosti: obrovský hodnotový posun, dlouhodobost CSR strategií a rostoucí zájem zaměstnanců se do podobných aktivit zapojovat,“ doplňuje Pavlína Kalousová.

Výsledky 14. ročníku ocenění TOP Odpovědná firma 2017

TOP odpovědná velká firma 2017:

Accenture

Hlavní cena pro velké firmy, které komplexně, strategicky a inovativně rozvíjejí podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažují se ve všech oblastech CSR. Přistupují odpovědně k zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům, chovají respekt vůči životnímu prostředí i komunitám, na něž má jejich podnikání vliv. CSR nastavují dle aktuálních společenských potřeb, měří dopady své činnosti. Výsledky transparentně komunikují a jsou inspirací pro ostatní.

TOP odpovědná malá firma 2017:

ZOD Brniště
Hlavní cena pro střední a malé firmy, které udržitelným, systematickým a inovativním způsobem rozvíjejí své podnikání, ctí filozofii odpovědného přístupu vůči místním lidem i přírodě. CSR nastavují na základě aktuálních společenských potřeb v lokalitě, kde působí a následně sledují dopady. Do odpovědného podnikání zapojují své zaměstnance i vedení, snaží se využívat inovativní řešení. Svůj odpovědný přístup dlouhodobě rozvíjejí a jsou inspirací pro ostatní.

Diverzita 2017:  

SAP Services – Projekt Autism@Work

Ojedinělý projekt dává příležitost lidem s autismem začlenit se do pracovního procesu i do nové komunity spolupracovníků ve firmě.

Počin roku 2017:

Albatros Media – Nadace Albatros

Nadace Albatros podporuje sociálně znevýhodněné romské děti a mládež v jejich vzdělávání. Při výběru podpory nadace pečlivě zvažuje skutečný dopad aktivit a smysluplně vybírá ty oblasti, které nejsou veřejnými či jinými zdroji financovány.

Nejangažovanější zaměstnanci 2017:

KPMG Česká republika – Projekt Pomáháme tím, co umíme

Firma zavedla inovativní nástroje pro zapojování zaměstnanců do podpory veřejně prospěšného sektoru. Zaměstnanci KPMG pomáhají nastavit fungování neziskovkám a vytvářet větší prostor pro jejich činnost. Vedou školení, poskytují individuální konzultace i služby formou pro bono, mentorují zástupce v konkrétních problémech. 

Společensky prospěšný projekt 2017:

Skupina VEOLIA – STARTér, Věř si a podnikej!

Inovativní projekt zaměřený na řešení aktuálních společenských témat. Pomoc míří na veřejně prospěšné projekty v oblastech, jako jsou tradiční či netradiční řemesla a výroba, organizace volného času dětí, mládeže a seniorů či třeba sociální služby pro handicapované.

Leader v životním prostředí 2017:

Skanska – Zelená energie z obnovitelných zdrojů

Skanska jde cestou dlouhodobé úspory energií ve výrobním i provozním životě. Cílem je omezit zejména CO2 ve stavebnictví, které je stále jedním z největších producentů tohoto skleníkového plynu. Úsporná opatření nabízí i svým zákazníkům v rámci projektů.

Dvě ceny udělila podnikatelům veřejnost. Více si přečtěte na stránkách odpovednefirmy.cz

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz