Podle některých krajů je podpora podnikání velmi nízká

Na chomutovsku mělo do průzkumu odpovídat přes 600 mimopražských firem. Ty na počátku šetření v září oznámkovaly vládu trojkou. Během necelých dvou měsíců se známka zhoršila na „lepší čtyřku“, tedy téměř o jeden stupeň. Hodnocení vlády se mezi podnikateli navíc postupně polarizuje.

„Obecně se od vlády očekávalo, že bude postupovat daleko rychleji a razantněji. Jejich odpovědi (podnikatelů) ukazují, že skutečnost z jejich pohledu není taková, jaká byla očekávání,“ řekl generální ředitel SPD Zdeněk Liška.

Špatné známky rozdali vládě na samý konec průzkumu i respondenti z Karlovarského a Ústeckého kraje. Žádná z 80 oslovených firem nedala vládě jedničku a nejlepší známkou byla dvojka, kterou zvolilo deset procent respondentů. Pětku naopak zvolilo 22 procent respondentů, průměrná známka činí 3,6.

O tři desetiny lepší známku od nich dostalo celkové podnikatelské prostředí v obou krajích, což je podle autorů studie z celorepublikového pohledu spíš negativní hodnocení. V pořadí priorit se navíc věci, na něž má vliv kraj, objevily mezi nejméně palčivými problémy.

zdroj: www.e15.cz