Vyplývá to z nejnovějšího šetření Hospodářské komory ČR (HK ČR) mezi tuzemskými podnikateli. Potřeba investovat do budoucnosti je výrazná: významný nárůst investic do strojů a technologií v roce 2018 oproti letošku očekává 43 procent zástupců firem.

Podnikatelé reagují jak na hospodářský růst tak nízkou nezaměstnanost. Prioritou je pro ně udržení stávajících zaměstnanců a nábor nových sil.

Podle zpřesněných dat Hospodářské komory letos v Česku zvýšilo mzdy svým lidem celých 82 % zaměstnavatelů, zaměstnance letos navíc čekají 13. platy a další benefity. Na mzdách si letos polepšili nejčastěji o pět či šest procent. Více než sedmiprocentní nárůst platů hlásí každá šestá firma v zemi.

Většina podniků hodlá zvyšovat mzdy i v roce 2018, třetina zaměstnanců si polepší o více než pět procent. Žádná firma přitom nepředpokládá, že by musela mzdy snižovat.

Evergreen zaměstnavatelů: Brzdí nás nedostatek lidí

Ani vysoký růst mezd ale podle Hospodářské komory nevyřeší problém, kterým je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Podnikatelé to označují za největší překážku rozvoje podnikání pro letošek i rok 2018. V současnosti je neobsazeno zhruba 200 tisíc pracovních pozic.

Pokud chceme, aby česká ekonomika rostla v příštích letech, jsou nutná zásadní dlouhodobá systémová opatření. Tedy reforma vzdělávání, mobilizace „neaktivních“ skupin obyvatelstva – například žen pečujících o děti nebo o staré rodiče. Operativní řešení spočívá také v odstraňování bariér při náboru zahraničních pracovníků,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podle HK ČR by se politici měli zaměřit na problematiku flexibility trhu práce. Například mateřská dovolená patří v ČR k nejdelším na světě a matky na rodičovské nejsou k návratu do zaměstnání efektivně motivovány. V tomto směru komora prosazuje větší vládní podporu částečných úvazků, které by kromě matek s malými dětmi motivovaly také lidi v důchodovém věku, zejména v době, kdy zaměstnavatelé trpí akutním nedostatkem pracovních sil.

Zvýšila se ´regulatorní zátěž´

Komorový barometr také znovu potvrdil, že tuzemské zaměstnavatele brzdí dlouhodobě vysoké odvody. Hospodářská komora dlouhodobě prosazuje jejich snížení, aby si české firmy udržely svou konkurenceschopnost se zbytkem světa. Zároveň by si přilepšili na mzdách i jejich zaměstnanci.

Hospodářská komora mapovala i další překážky podnikání. Celkem 65 % respondentů zmíněného průzkumu odpovědělo, že se v roce 2017 oproti loňsku zvýšila regulatorní zátěž. Že se naopak snížila, si myslí pouhá dvě procenta dotázaných. Do obecné regulatorní zátěže se přitom řadí například netransparentnost právního rámce, platební a jiné povinnosti v daňovém systému, administrativní a další činnosti přímo nesouvisející s podnikáním, náročnost komunikace mezi podnikatelem a státem nebo omezování podnikatelské svobody,“ upřesňuje ředitel Odboru legislativy, práva a analýz komory Ladislav Minčič. 

Na říjnové předvolební diskusi, kterou HK ČR uspořádala v pražském Florentinu, slíbili podnikatelům pomoc politici. Zda své sliby naplní, se podle zástupců komory reálně prokáže příští týden v Senátu, kde se bude hlasovat o zavedení Právního elektronického systému pro podnikatele (PES), který má podnikatelům zpřehlednit jejich povinnosti vůči státu a snížit byrokratickou zátěž.

Téměř všechny firmy plánují v druhém pololetí letošního roku buď zdražovat své produkty nebo zachovat současné ceny. Roli v tom hrají nepochybně i zvýšené náklady na zaměstnance a situace na trhu práce. Firmy tak pokračují v trendu z předchozího pololetí. Plánované zvýšení cen ale avizuje jen 18 % firem (na rozdíl od 30 % z prvního pololetí), zbylých 78 % hodlá zachovat své stávající ceny. Z odvětvového hlediska nejvíce podniků plánuje zvyšovat ceny ve zpracovatelském průmyslu (24 %), v těsném závěsu je stavebnictví (23 % firem).

V rámci Komorového barometru měli podnikatelé vybrat celkem pět věcí, které by si nejvíce přáli od příští vlády. Na 77 % podnikatelů by si přálo především snížení regulatorní zátěže podnikatelů. Celkem 67 % respondentů by nejvíce ulehčilo snížení daní a/nebo odvodů. Mezi nejčastěji zmiňovanou trojici přání se s 45 % dostala vymahatelnost práva.

Do ankety se zapojilo 429 podnikatelských subjektů napříč kraji a odvětvími, a to převážně mikrofirmy (do 10 zaměstnanců) a malé podniky do 50 zaměstnanců.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz