Změna přinese menší odstupné při ukončení pracovního poměru, výpověď za porušení léčebného režimu či přísnější podmínky pro zaměstnance, kteří porušují pracovní povinnosti.

Novela obchodního zákoníku chce ztížit život takzvaným schránkovým firmám, tedy společnostem, které sice mají na nějakém místě nahlášeno oficiální sídlo, ale ve skutečnosti je dohledat nelze. Od ledna tak bude muset podnikatel doložit, zda toto sídlo vlastní, nebo zda ho má pouze v pronájmu. Novela také upravuje informace povinně zveřejňované v obchodním rejstříku, nově například nebude ve veřejně dostupné části rejstříku zobrazováno rodné číslo fyzických osob.

Velká změna nastane od 1. ledna 2012 pro velké firmy s obratem nad dvě miliardy korun a finanční instituce. Jejich daně (s výjimkou daně z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí, dědické daně a darovací daně) bude místo dosavadního finančního úřadu spravovat Specializovaný finanční úřad.

Změna zákoníku práce umožní například sjednat zkušební dobu u vedoucích zaměstnanců až na šest měsíců. Dále prodlužuje délku pracovního poměru na dobu určitou, ze dvou let vzroste na tři roky a bude možné sjednat ji u jednoho zaměstnavatele celkem třikrát. Celkově tedy bude možné pracovat na dobu určitou až devět let.

Zdvojnásobí se i počet odpracovaných hodin při podepsání dohody o provedení práce. Zaměstnanec bude moci na dohodu u jednoho zaměstnavatele odpracovat 300 hodin za kalendářní rok. Nově se bude z příjmů z dohod o provedení práce platit sociální a zdravotní pojištění, a to v případě, že zaměstnanec si vydělá více než 10 000 korun měsíčně.

Za těchto podmínek bude pro firmy snadnější vytvořit pracovní místo. Novela Zákoníku práce upravuje i výši odstupného. Ta se bude posuzovat podle odpracovaných let u daného zaměstnavatele. Novinkou je, že zaměstnanci, který okamžitě zruší pracovní poměr, nebude náležet odstupné, ale náhrada mzdy za dobu, která odpovídá výpovědní době. Novela zákoníku je v některých ohledech přísnější k zaměstnancům. Pracovníci, kteří nebudou dodržovat v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti léčebný režim, mohou přijít o místo. Dosud jim hrozila maximálně dvacetitisícová pokuta a neproplacená nemocenská.

Rok 2012 přinese i změny pro členy statutárních orgánů právnických osob. Podle současné úpravy nejsou některé osoby pojištěny ani nemocensky ani důchodově. Nyní se okruh takto pojištěných osob sjednocuje a povinnému pojistnému budou podléhat mj. členové kolektivních orgánů, likvidátoři, prokuristé, společníci obchodních společností či jednatelé s.r.o. Současně však budou odměny členů kolektivních orgánů nově podléhat stejnému daňovému režimu jako mzdy vyplácené zaměstnancům, tj. odměny členů kolektivních orgánů tak budou pro vyplácející společnosti stejně jako mzdy představovat daňový náklad.

-red-