Přes půl milionu podnikatelů v Česku podniká prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. Mezi nimi jsou v jednoznačné převaze muži, ale v posledních letech zastoupení žen výrazně roste. Zatímco v roce 2012 bylo mezi vlastníky firem jen 15 procent žen, letos je jich téměř pětina (24 %). Detailní analýzu vlastnických vztahů tuzemských “eseróček” podle věkové struktury a pohlaví majitelů zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Podnikání v Česku je doménou zejména střední generace. Majitelé českých “eseróček” jsou nejčastěji (27,6 %) ve věku mezi 40 a 49 let. Následují věkové kategorie 50–59 (22,9 %) a 30–39 (21,1 %). Majitelů společností s ručením omezeným po šedesátce je 17,9 procenta, zatímco vlastníků do 30 let je jen 6,2 procenta.

Mladší generace sbírá zkušenosti

Velmi nízké zastoupení mladší generace mezi majiteli společností s ručením omezeným způsobují zejména široké možnosti studia a snadná realizace praxe v zahraničí,” komentuje výsledky studie analytička Bisnode Petra Štěpánová. Mladí lidé před zahájením podnikání často nejprve sbírají zkušenosti v zavedených firmách, navazují kontakty, ale také shromažďují potřebný kapitál pro zahájení podnikání.

Nejdůležitější je ale mít podnikatelského ducha, nápad, stejně jako odvahu a energii prosadit se ve vysoce konkurenčním prostředí,” upozorňuje Petra Štěpánová.

Z pohledu pohlaví mezi vlastníky firem jednoznačně převládají muži, na více než půl milionu fyzických osob, které Bisnode eviduje, se podílejí 71 procenty.

Z dlouhodobějšího pohledu, kdy tyto statistiky sledujeme, je ale patrné, že zastoupení žen mezi majiteli společností s ručením omezeným rychle přibývá. Od roku 2012 do dnešní doby se jejich počet zvýšil o 9 procentních bodů. Ženy vlastní již téměř pětinu existujících českých “eseróček”. “Současně platí, že čím nižší věk, tím větší zastoupení žen,” uzavírá Štěpánová.

Zprávu ke stažení naleznete zde.

-lhe-