Případné věřitele firmy má nově ochránit opatření, podle kterého by členové či bývalí členové statutárních orgánů společnosti měli ručit svým majetkem v případě úpadku, který svým nesprávným rozhodováním zavinili.

Agentura ČTK citovala ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS), podle kterého norma navazuje na obchodní zákoník a bude k podnikatelům příznivější. Nový zákon ale bude chránit i věřitele firem. Například tím, že bude motivovat manažery k rozumnému riziku – pokud budou jednat v zájmu firmy, obezřetně a informovaně, neponesou odpovědnost za výsledek. Naopak člen statutárního orgánu bude muset zaplatit věřitelům ze svých peněz, pokud svými špatnými rozhodnutími přivedl společnost do úpadku, nebo mu nezabránil. Další pojistkou má být test insolvence, na základě kterého společnost nebude moci vyplatit žádné peníze, pokud by si tím přivodila úpadek a ohrozila věřitele.

V souvislosti se společnostmi s ručením omezeným upravuje zákon nově také podmínky pro získávání podílů ve firmě. Doposud mají všichni společníci podíly spojené se stejnými právy a povinnostmi. V budoucnu by měli mít možnost si vybrat z různých druhů, které by se od sebe lišily jako akcie. Existovat tak budou prioritní podíly či podíly s právem nebo bez práva hlasovat. ČTK uvedla, že podle hlavního autora zákona Bohumila Havla má toto opatření napomoci například při získávání investorů, kteří se zajímají pouze o určitou část firmy. Dává také podnikatelům větší volnost při rozhodování.

Norma částečně uvolňuje i pravidla pro akciové společnosti, které budou moci mít dvojí strukturu. Zakladatelé si podle nového zákona určí, zda chtějí v čele firmy představenstvo a dozorčí radu, tak jak je tomu v současnosti, nebo zda chtějí pouze jeden statutární orgán – správní radu. Akcionáři také dostanou více možností, jak hlasovat. Zjednodušit podnikání má pak podle ministerstva spravedlnosti také úprava, podle které si zakladatelé společností budou moci na počátku vymezit sídlo pouze rámcově.

-pda-