Podle zjištění HN je v Česku nejvyšší podíl sociálního pojištění na daních v celé Evropské unii. Deník při svých propočtech využil srovnání dat evropského statistického úřadu Eurostat, který do svých časových řad čísel zahrnul data od roku 1995.

Z výsledků vyplývá, že zatímco v Evropě v průměru tvoří sociální pojistné na daních 31,1 procent, v Česku je to téměř polovina (45,2 %). Celkové zdanění práce tvoří 52,3 % všech daní, spotřební daně se podílí třetinou a majetkové daně zabírají 15 %.

Co se týče celkového zdanění k HDP, tedy tzv. složené daňové kvóty, pak je Česko pod průměrem EU. Zatímco v celé sedmadvacítce zdanění kvóta dosahuje 35,6 %, v Česku činí 33,8 %. Zdanění je tedy nižší než v Rakousku a Německu, ale zároveň na Slovensku nebo v Polsku mají daně nižší.

-pda-