Člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Jiří Holoubek byl 20. května jedním ze signatářů Regionální sektorové dohody  pro Olomoucký kraj. Jejím cílem je vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků v elektrotechnických oborech.

Záměrem tvůrců regionální sektorové dohody je vytvořit spolupracující prostředí všech aktérů, kteří mohou pozitivně ovlivnit vývoj vedoucí k dostatku elektrotechnicky vzdělaných pracovníků na trhu práce, v souladu s potřebami firem.

Nepříznivý stav, kdy místní dodavatelé pro elektrotechnický průmysl hlásí kritický nedostatek potřebných pracovníků, vznikl především proto, že v roce 2013 ubylo absolventů elektrotechnických oborů na úkor nového oboru „Informační technologie“ ze skupiny Informatické obory. Druhým důvodem pak je to, že v kraji existuje významná disproporce mezi požadavky zaměstnavatelů a reálnou možností vzdělávacího systému.

Podrobnosti o Regionální sektrové dohody pro Olomoucký kraj najdete v tiskové zprávě.

 

-lhe-