Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ve Španělsku (15,3 %) a nejnižší v již zmíněném Polsku (3,1 %). V Česku byla potom z hlediska pohlaví míra nezaměstnanosti u mužů 2,6 % a 3,9 % u žen. Z pohledu českých regionů na tom byl podle dat ČSÚ nejhůře Karlovarský kraj a nejnižší míra nezaměstnanosti byla ve Zlínském kraji.

Zajímavý je také pohled na srovnání míry nezaměstnanosti v jednotlivých sektorech, kde se značně liší. V sektoru průmyslu a stavebnictví se zaměstnanost meziročně snížila o 32,5 tisíc osob, a to zejména o počet pracujících ve zpracovatelském průmyslu. Naopak ve stavebnictví se počet pracujících meziročně zvýšil o 19,8 tisíc. V sektoru služeb se počet zaměstnanců snížil o 55,4 tisíc. Ubylo zaměstnanců zejména v sekci ubytování, stravování a pohostinství a v dopravě a skladování. Zaměstnanců však naopak přibylo v sekci informačních a komunikačních činností (o 32,2 tis.) a ve vzdělávání (o 29,6 tis.).

Zdroj: www.trexima.cz