Nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, především pak veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa, rekvalifikace, cílené kariérové a psychologické poradenství, motivační programy, projekty určené konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání nebo pravidelná a proaktivní komunikace se zaměstnavateli. To je jen krátký výčet služeb a možností, jejichž prostřednictvím Úřad práce ČR pomáhá zvýšit šance na pracovní uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů.

„V evidenci Úřadu práce ČR je řada uchazečů, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a ztrácí motivaci pracovat, a to např. kvůli nízké úrovni vzdělání, neaktuální kvalifikaci, nedostatku praxe, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo osobu blízkou. To vše výrazným způsobem snižuje jejich šance na získání práce. A problémem jsou i exekuce. Momentálně se tento problém týká více než 46 600 uchazečů o zaměstnání. Z nich 13,1 % tvoří lidé do 30 a 32,9 % uchazeči nad 50 let,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Ke konci října evidoval Úřad práce ČR celkem 523 tis. exekucí. Značná část klientů (včetně uchazečů o zaměstnání) jich má hned několik. Nejvíce exekucí je v Praze (59 022) a v Jihomoravském kraji (50 776). Nejméně pak ve Zlínském (24 259) kraji a na Vysočině (25 032).

„Úkolem Úřadu práce ČR je pokusit se odstranit bariéry a pomocí nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného poradenství vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z jeho evidence. Díky individuální práci s klientem se nám v současné době daří umisťovat i dříve neuplatnitelné uchazeče,“ vyzdvihuje generální ředitelka.

Nejčastěji nacházejí práci na pozicích pomocných a dělnických profesí, dále v oblasti služeb (např. úklid, ostraha, obchod), řemesel, v dopravě nebo jako asistenti prevence kriminality. Šance na další uplatnění stoupají i tehdy, když klient absolvuje rekvalifikaci, jejíž složení a obsah odpovídá požadavkům zaměstnavatelů.

Člověk, který je bez práce delší dobu, se s touto situací stále více sžívá.Ztrácí nejen pracovní návyky, ale i sebedůvěru ve své schopnosti. Naopak se zvyšuje jeho nedůvěra k okolí. Zejména v případech, kdy se mu opakovaně nedaří získat zaměstnání. Následně se prohlubuje i neochota zaměstnavatelů takového uchazeče přijmout a dotyčný se dostává do začarovaného kruhu.

Svým dílem přispívá k jeho rezignaci na snahu najít si práci i situace, kdy se jedná o tzv. rodinnou nezaměstnanost. Tedy stav, kdy už několik generací v rodině nikdo nepracuje. I v takových případech umí Úřad práce ČR lidem pomoci. Zkušenosti poradců ÚP ČR ukazuji, že prostřednictvím individuálního přístupu ke klientům, který úřad v praxi uplatňuje, je možné dlouhodobě nezaměstnané motivovat a podpořit tak jejich chuť změnit život. Motivace může být velmi různá – např. snaha uživit se sám, vyřešit určitou životní situaci, dát dobrý příklad dětem nebo se ukázat před rodinou a přáteli.

Jak už bylo řečeno, nabízí Úřad práce ČR všem klientům poradenství, ať už individuální nebo skupinové, ale také třeba doprovod k zaměstnavateli, přípravu na přijímací pohovor nebo možnost získat či si oživit pracovní návyky formou krátkodobých pracovních příležitostí. Tyto služby jsou také součástí cílených projektů. Velký důraz přitom ÚP ČR klade na prohloubení finanční gramotnosti.

„Pokud je uchazeč v exekuci nebo má finanční problémy, zařadíme ho co nejdříve do poradenských aktivit, nasměrujeme ho na občanské a dluhové poradny v regionu a snažíme se zvýšit jeho informovanost v této oblasti. Problematika finanční gramotnosti je zároveň součástí všech regionálních individuálních projektů a Úřad práce ČR je též hlavním partnerem už tradiční celorepublikové akce Den bez dluhů,“ uzavírá Kateřina Sadílková.

Zdroj: www.uradprace.cz

-lhe-