Mediafax citoval mluvčího ČSSZ Pavla Gejdoše, který uvedl, že se někteří občané, pobírající tzv. černou mzdu, pak pozastavují nad výší svého důchodu, který považují za neúměrně nízký. Jenže problém je v tom, že vyplácení jen minimální mzdy má pak za následek nízký důchod. Lidé by proto měli odmítat nechat se kvůli odvodu vyššího pojistného vmanévrovat do takového modelu.

Podle Gejdoše není z lidí, kteří pobírali černou mzdu, získat údaje o zaměstnavateli či skutečné výši příjmu. Za jejich mlčením je prý nutné hledat hlavně obavy z trestní odpovědnosti a také strach z reakcí bývalých zaměstnavatelů. Výše penze se vypočítává ze dvou částí – základního a procentního výměru. Základní výměra v současnosti činí 2230 korun měsíčně, za každý rok pojištění pak náleží 1,5 procenta výpočtového základu. Pro stanovení výpočtového základu je přitom třeba znát osobní vyměřovací základ. Ten tvoří měsíční průměr ročních příjmů dosažených v rozhodném období a je vždy navýšený o koeficienty, které se stanovují pro každý kalendářní rok na základě průměrného příjmu, který stanovuje svým nařízením vláda.

-pda-