Podle odborníků mají takové úvazky výhody i pro podniky, protože tito zaměstnanci bývají loajální a pracují pilně. Důchodci například mají velké zkušenosti, které při práci mohou zúročit, a studenti jsou zase příslibem do budoucna, protože mohou pak do podniku nastoupit. Personální agentury registrují až pětiprocentní meziroční nárůst zájmu o práci na částečný úvazek.

Zatím to ale v České republice není příliš rozšířený způsob pracovního úvazku – tedy v porovnání s jinými evropskými státy.

Dostupné údaje Eurostatu ukazují, že zatímco ve vyspělých evropských státech se průměrný podíl částečných úvazků pohybuje kolem jedné třetiny – a v samotné Evropské unii kolem 20 %, v České republice činí podíl nově příchozích zaměstnanců pracujících na částečný úvazek necelých 6 %.

České podniky ale o zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek nemají zájem. V Česku to stále ještě není příliš zvykem – je to něco nového, ačkoli částečné úvazky například podporuje stát.

Mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková vysvětluje, že v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podporuje úřad zaměstnavatele, kteří se rozhodnou přijmout dlouhodobě nezaměstnaného uchazeče o práci na takzvaně společensky účelné pracovní místo. Může jít o maminku s malými dětmi, která nastoupí na částečný úvazek.

Na základě toho může dostat příspěvek na společensky účelné pracovní místo. Abychom tedy podpořili snahu zkrácených pracovních úvazků, tak může dostat příspěvek, který bude odpovídat vyššímu úvazku, například 0,6 nebo 0,7,” vysvětluje Beránková. Je to jakási bonifikace pro firmy, které se rozhodnou přijmout uchazeče na zkrácený pracovní úvazek a tím pádem mu umožnit nástup do zaměstnání.

Jenže podniky se obávají, že budou mít neúměrně větší administrativní zátěž. Což je pochopitelné, protože papírování je stejné u zaměstnance na částečný i plný úvazek. Navíc mají obavy, že zaměstnanec na částečný úvazek nebude pracovat s takovými výsledky jako ten na plný.

Pro firmy to znamená větší nároky na organizování – když například náplň práce pro jednoho pracovníka rozdělí mezi dva. Proto to podniky často řeší tak, že nabízí stále se rozšiřující práci z domova. Ovšem většinou jde o takové profese jako jsou informatici, programátoři, někdy účetní a také obchodní zástupci.

-lhe-