Přírodovědné obory mladé lidi podle předsedkyně představenstva Nanopharmy Liliany Berezkinové ke studiu stále příliš nelákají. Odborníků se znalostmi chemie, biologie, nanomateriálů a biomedicínského inženýrství je proto málo. Nanotechnologická firma spolupracuje například na výzkumu posílení imunity.

Není příliš z čeho vybírat. Je třeba si také uvědomit, že při studiu výše zmíněných oborů jsou studenti vedeni spíše k další akademické kariéře, například doktorandskému studiu. Jen málo z nich dokáže své znalosti potom uplatnit v komerčním prostředí a zvyknout si na jiný styl a tempo práce,“ uvedla Berezkinová.

Spolupracovníky proto vyhledává firma už na vysokých školách. Vývoj nanovláken má v tuzemsku asi dvacetiletou historii. Ve zdravotnictví se stala potenciálním produktem zhruba před deseti lety. Z 90 procent se Nanopharma soustředí právě na medicínu. Nanotechnologických firem je v ČR poměrně dost, ale vzájemně si prý podle Berezkinové nekonkurují.

Každý máme víceméně jiný druh materiálu, různé aplikační obory a jiné strategie,“ dodala.

Vyvinout a uvést na trh nový výrobek trvá tři roky až pět let. Firma využívá zvlákňovací zařízení, která vymysleli a sestavili odborníci z klastru Nanoprogres. Spoluzakladatelem seskupení je i Nanopharma. Na přístrojích například vyrábí koaxiální nanovlákna, která jsou schopná přenášet vysoké koncentrace léčiv.

Klastr slouží jako platforma kolektivního výzkumu 19 malých a středních podniků a výzkumných pracovišť. Nanopharmě pomáhá realizovat inovace za sníženého rizika i nákladů, což nám dává značnou konkurenční výhodu,“ řekla Berezkinová.

Ačkoli je firma z Pardubic, výzkumnou základnu má v Liberci a většina ze zaměstnanců firmy jsou absolventi Technické univerzity. Zákazníky má Nanopharma v soukromém i veřejném sektoru v Evropě, USA a Austrálii. V současnosti pracuje na dvou grantových projektech. Jedním z nich je regenerace brzlíku.

Je to nesmírně náročný projekt, na kterém pracujeme s mnoha světovými výzkumnými týmy. Snažíme se na nanovlákenných matricích vypěstovat brzlíkový organoid, který by u pacientů se sníženou imunitou mohl po transplantaci znovu nastartovat imunitní systém,“ uvedla Berezkinová.

Společnost Nanopharma vznikla v roce 2008. První roky pracovala na vývoji technologií a patentech. Expandovat začala před dvěma lety. Firma je součástí skupiny SinBio, kterou založila investiční skupina Sindat. Jde o uskupení několika českých inovativních biotechnologických firem zaměřených na výzkum, vývoj a zavádění nových terapií kombinujících kmenové buňky a nanomateriály v oblasti veterinární i humánní medicíny.

Chtěli byste pracovat ve výzkumu?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.