Svaz oceňuje, že znění novely občanského soudního řádu, exekučního řádu a dalších předpisů, které vláda schválila, reflektuje některé požadavky, které zaměstnavatelé v souvislosti s exekučními srážkami dlouhodobě požadovali.

„Ministerstvo spravedlnosti coby předkladatel návrhu vyslyšelo naše volání a mimo jiné alespoň obecně vymezilo, jaké informace musí zaměstnavatel exekutorovi poskytnout na jeho žádost o součinnost v exekučním řízení. Novela také zavádí možnost komunikovat s exekutorem elektronicky prostřednictvím datových souborů,“ komentuje Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Ministerstvo spravedlnosti v novele navrhuje pro zaměstnavatele za veškerá exekuční řízení vedená vůči konkrétnímu zaměstnanci náhradu nákladů 50 Kč měsíčně ze srážené částky. Ve srovnání s tím, jak je tato agenda náročná, se jedná spíš o symbolický obnos. Někteří zaměstnavatelé ale pravděpodobně nebudou chtít zaměstnance dále zatěžovat ani takovou částkou. Pokud si totiž náhradu za konkrétní měsíc nesrazí, nárok na ni jim automaticky zanikne,“ popisuje Jitka Hejduková s tím, že se alespoň jedná o krok správným směrem. Ještě více by ale pomohlo snížit počet bezvýsledných exekucí, kdyby se umožnil dřívější odpis zjevně nevymahatelných pohledávek.

Svaz průmyslu a dopravy ČR provedl mezi firmami šetření, ve kterém zjišťoval jejich zkušenosti s exekucemi. Jako jeden z nejpalčivějších problémů se ukázala například právě nejasně definovaná informační součinnost s exekutorem, tedy jasné vymezení, co mohou zaměstnavatelé exekutorovi poskytnout.

„Z našeho průzkumu mezi firmami například vyplynulo, že jsou i firmy, které řeší i přes sto exekucí na jednoho zaměstnance. Ze 150 dotazovaných firem jen osm nemělo s exekucemi svých zaměstnanců zkušenosti,“ komentuje Jitka Hejduková. Výsledky šetření Svaz průmyslu poskytl Ministerstvu spravedlnosti.

„Byli bychom velmi rádi, kdyby výše zmíněná řešení pro zaměstnavatele palčivých otázek úspěšně prošla legislativním procesem. Přináší totiž řešení některých palčivých otázek pro zaměstnavatele, které řeší v souvislosti s exekucemi zaměstnanců,“ uzavírá Jitka Hejduková.

Zdroj: www.spcr.cz

-lhe-