V červnu letošního roku Plzeňský kraj odstartoval pilotní ověřování svého nového inkubačního programu zaměřeného na podporu začínajících firem. Jeho cílem je zjistit, za jakých podmínek může spolupráce konzultantů se začínajícími podnikateli nejlépe přispět k úspěšné realizaci jejich podnikatelského záměru.

„Účastníci inkubačního programu získají podporu odborného konzultanta, se kterým si zvolí směr dalšího rozvoje a zpracují podrobný podnikatelský plán. Každý z účastníků má zároveň možnost získat od kraje reálnou finanční podporu na vyřešení konkrétního technického, ekonomického či právního problému,“ upřesnila Marcela Krejsová, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání.

29. června proběhla prezentace uchazečů, kteří projevili zájem o účast ve zkušebním kole inkubačního programu. Rada programu vybrala pro pilotáž z jejich řad pět slibných projektů, které v následujících šesti měsících projdou procesem inkubace.

Vybrány byly tyto projekty:

  • Amitia smart solutions, s.r.o. – aplikace pro onkologické pacienty,
  • Doklady Edicon s.r.o. – chytré faktury,
  • TechConcept s.r.o. – zpětné odběrové klapky pro turbíny,
  • Lepší.city s.r.o. – aplikace pro sběr a řešení podnětů od občanů a
  • PlantControl s.r.o. – chytré zavlažování.