Jak v průzkumu zjistila společnost Grafton Recruitment, platy se u stejných pozic výrazně liší podle krajů a zdaleka ne u všech platí, že si lze nejvíce vydělat v Praze.

Hlavní město je stále zaslíbeným místem pro širokou skupinu uchazečů o zaměstnání. Daří se zde zejména pozicím v administrativě, bankovnictví, personalistice či marketingu. Stále více však platí, že některé obory jsou pro uchazeče o zaměstnání platově atraktivnější v konkrétní lokalitě.

Například v Libereckém kraji jsou ve srovnání se zbytkem České republiky nejvyšší platy v oblasti strojírenství a výroby. IT technik si v průměru nejvíce vydělá v Liberci a to dokonce o něco málo více než v Praze. Oproti tomu ale ve Zlíně bude jeho měsíční plat nižší až o 16 tisíc.

Co se týče současného stavu pracovního trhu, již tradičně je velký zájem o uchazeče v IT a telekomunikacích. Přes pokles průmyslové výroby v posledním roce je na trhu stále velká poptávka po technicky vzdělaných lidech – vysokoškolácích i středoškolácích, se znalostí angličtiny nebo němčiny.

Z pohledu trhu práce je velice atraktivní také farmaceutický průmysl. Důvodem je především tuzemský demografický vývoj a z něj plynoucí rostoucí poptávka po léčivech. Na druhou stranu jsou zde vysoké požadavky na kvalifikaci uchazečů. Oproti tomu například bankovnictví zažívá spíše krušné časy.

Největší banky v ČR letos počty svých zaměstnanců spíše snižovaly. Největší poptávka v tomto oboru pak byla po obchodních pozicích v korporátním segmentu a specialistech.

Trend poklesu ve stavebním průmyslu z posledních tří let stále pokračuje, což se také odráží v nízké poptávce po nových zaměstnancích. Daří se pouze ve stavebnictví, které se věnuje úsporám energie, a to jak v nové výstavbě, tak v rekonstrukcích.

Roste poptávka po kvalifikovaných obchodnících, a to na všech úrovních.

Kdybyste si mohli vybrat, jakému povolání byste se chtěli věnovat a kde?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.