Diskuse a hlasování o zvýšení od ledna bylo střetem dvou návrhů, vládního a senátního. Co vás vedlo k prosazování vládní verze. Bylo důvodem, že jste členkou vlády?

To rozhodně ne. Senátní verze důchodové novely by způsobila kolaps důchodového systému. Úředníci by museli ve spisech dohledávat datum první výplaty důchodu u asi 400 tisíc lidí a jejich dokumenty by museli procházet ručně. Nápor by nebylo možné zvládnout a zpozdilo by se tím vyřizování žádostí o důchody. Jsem moc ráda, že to dopadlo takhle. Díky tomu, že se nám podařilo svolat sněmovnu už dříve, než bylo původně v plánu, a že se vládní novelu zákona o důchodovém pojištění podařilo prosadit, bude od ledna navýšena základní výměra důchodu o více než 900 Kč a seniorům od 85 let přibude navíc ještě dalších 1000 Kč. Dojde tak ke zlepšení životní úrovně seniorů a seniorek.

Jen týden poté, co sněmovna odklepla zvýšení platů, jste si mohla odškrtnout další splněnou prioritu, a to vyšší platy ve veřejné sféře. Ty jsou ale dílem kompromisu. Jste s ním spokojená?

Původně jsem s kolegy z ČSSD ve shodě s odbory tlačila na plošné zvýšení platů od deset procent. Ty se nakonec zvýší o 8,1 procent. Tři miliardy navíc pro zaměstnance považuji za obrovský úspěch. Veřejná sféra potřebuje kvalitní pracovníky udržet a také přitáhnout. Zvýšení ohodnocení ve státním sektoru je také jeden z účinných nástrojů, jak tlačit růst všech výdělků. Teď je pro nás prioritou zajistit, aby peníze na platy putovaly k těm nejhůře placeným.

Když mluvíte o platech, často také připomínáte, že ženy jsou oproti mužům v naší zemi hůře odměňovány. Co s tím?

Je to tak. V platech jde o 22 procent rozdílu, takže jsme zemí s jednou s nejvyšších nespravedlností platech mužů a žen. Je třeba naučit české ženy, aby se nebály říct si o vyšší odměnu. To totiž bývá často jednou z příčin této nerovnosti. Dále lze tento rozdíl snižovat dobře zacílenou rodinnou politikou, což je jedna z mých priorit. A na platy a odměňování následně velmi úzce navazují penze. Nebojím se říct, že chudoba ve staří má u nás ženskou tvář. Ženy se u nás dožívají vyššího věku a často tedy zůstávají sami. Nižší platy během produktivního života způsobují nižší důchody. Ve stáří jsou pak více ohrožení chudobou. Tohle je třeba systémově změnit.

Celý rozhovor k dispozici zde

Zdroj: www.e-sondy.cz 

-lhe-