Interní analýzy rakouské hospodářské komory, které server cituje, se týkají situace kvalifikovanosti pracovníků na českém trhu. Ty totiž ukazují na znepokojivý trend – až dvě třetiny všech rakouských firem působících v Čechách musí své zaměstnance draze a mnohokrát i opakovaně rekvalifikovat, protože si z předchozího učňovského studia přináší pro výkon povolání nedostatečnou výbavu. Nepříznivá situace panuje dlouhou dobu zvláště v učňovských oborech.

A podle závěrů analýzy rakouské hospodářské komory se dá čekat, pokud nedojde ze zlepšení, že z celkem 4 500 rakouských firem, které v tuzemsku působí, by jich mohlo z ČR odejít velké procento. Své investorské aktivity by pak rakouské firmy přesunuly na východ, kde reforma učňovského školství probíhá. Česká republika je jednou z posledních postkomunistických zemí, ve které zatím neproběhla výrazná reforma učňovského vzdělávacího systému. Jako příklad úspěšného nasazení změn lze oproti tomu uvést například Albánii nebo Maďarsko, kde dochází k reformě vzdělávacího systému se zaměřením na praxi. Veškeré odborné vzdělávání například v Rakousku je založeno na dvojstupňovitosti systému – nejprve získá student základní teoretické znalosti a poté praktické zkušenosti v rozšiřujících kurzech přímo na strojích, v dílnách, v restauracích, nebo na stavbách.

-pda-

Měl by se konečně v tuzemsku prosadit lepší a efektivnější vzdělávací systém, který by zajistil dostatek kvalifikovaných lidí? Co si o tom myslíte?

Řekněte názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.