Těm, kteří řeší podobné dilema, pomáhají projekty ministerstva financované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Skloubit zaměstnání s péčí o své blízké bude muset kvůli stárnutí populace čím dál více rodin. „Zásadní je proto připravenost společnosti na stárnutí. A to nejen nabídkou služeb pro seniory, ale Také řešením situace pečujících, kteří sami potřebují pracovat co nejdéle,” říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Obecně prospěšná společnost Alternativa 50+ chce pomocí projektu Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů přenést do Česka příklady dobré praxe z organizací v Rakousku, Francii a Velké Británii.

Čím se může Česká republika v otázce zaměstnanosti padesátníků a těch, kteří pečují o rodinné příslušníky, inspirovat? „Především je to lepší a rychlejší vymahatelnost práva, pokud kvůli věku Nebo péči o blízkého práci ztratíte. A pak je to také větší vstřícnost zaměstnavatelů k flexibilním či zkráceným úvazkům,” říká Linda Sokačová, ředitelka společnosti Alternativa 50+, jež poskytuje poradenství firmám i podporu lidem, kteří se setkali s diskriminací na základě věku, či si nevědí rady v situaci, kdy řeší péči o závislou osobu.

Úřad práce na místa se zkrácenými pracovními úvazky může poskytnout firmám příspěvek až 12 tisíc korun. MPSV pamatuje ale i na ty, kteří se z nějakých důvodů o své starší blízké starat nemohou, pomáhá prostřednictvím sociálních služeb. Ty zajišťují seniorům například ubytování, stravování, ošetřování aj. Podrobné informace o službách najdete na stránkách ministerstva.

Letos MPSV sociální služby pro seniory podpoří částkou 2,7 miliardy korun, největší částka jde na domovy důchodců – 1,8 miliardy korun. Nejvíc peněz na podporu sociálních služeb pro starší Lidi čerpá Středočeský kraj (343 milionů), Moravskoslezský kraj (271 milionů) a Jihočeský kraj (243 milionů).

Ministerstvo rovněž ocení ty, kteří starším lidem pomáhají. Nejčastěji pečují o seniory podle Olgy Mutlové z Diakonie Českobratrské církve evangelické právě pracující padesátnice. Mnohdy jim chybí informace o možnostech a dostupných službách, které jim mohou domácí péči značně ulehčit. Ta je přitom levnější než ústavní a pro seniory prospěšnější.

Projekt Pečuj doma nabízí podporu na bezplatné lince 800 915 915, v online poradně na pecujdoma.cz, či osobně na šesti kontaktních místech po republice. Příkladem pomoci může být model střídavé péče, kdy se střídají rodinní příslušníci s profesionální službou. Pro pečující rodinné příslušníky pořádá Diakonie po celé republice zdarma vzdělávací kurzy, včetně praktických nácvikových. „Účastníci se naučí zvládat základy pečovatelství od přebalování, polohování až po zvládání urgentních situací,” vysvětluje Mutlová.

Jaké máte zkešonosti se skloubením pracovního a rodinneého života?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.