Při výkonu trestu v současnosti pracuje něco málo přes polovinu odsouzených. Máte signály, že zájem firem o tento typ pracovní síly dále roste?

 petrdohnal th

Ano, v současné době eviduje Vězeňská služby ČR (VS ČR) zhruba přes tři stovky smluv se subjekty, které zaměstnávají odsouzené. A přibývají další firmy, které mají zájem o tuto formu zaměstnávání. Navíc stále častěji vedeme jednání s významnými společnostmi jako je např. DHL, která začala zaměstnávat odsouzené z Věznice Kynšperk nad Ohří a chce tuto činnost rozšířit i do dalších regionů. Tento trend vítáme, protože zaměstnávání odsouzených je velmi důležité, a to hned v několika ohledech. Jejich pracovní činností se naplňuje účel výkonu trestu, práce jim pomáhá nacházet smysl jejich pobytu ve vězení. Díky práci si odsouzení osvojují či prohlubují pracovní návyky, které jim po propuštění do civilního života pomohou najít práci, zapojit se do plnohodnotného života a vyhnout se tak dalšímu páchání trestné činnosti. A díky penězům, které si vydělají, platí výživné na děti, pobyt ve výkonu trestu a případné dluhy. Jsme v zaměstnávání úspěšní, o čemž hovoří jasná čísla – loni se nám podařilo navýšit zaměstnanost o 1 500 odsouzených, letos už máme nárůst o 800 odsouzených.

Jaké jsou podle Vás pro firmy výhody využití pracovníků ve výkonu trestu?

Zaměstnávání pracovníků ve výkonu trestu s sebou nese signifikantně nižší náklady, než je tomu u civilních zaměstnanců. Vedle toho je však také důležité zmínit, že pokud se správně nastaví náplň jejich práce, pak se jedná o poměrně kvalitní, stabilizovanou a dostatečně motivovanou pracovní sílu.

A kdybychom naopak měli zmínit nějaké nevýhody?

Nevýhody vyplývají především z míry vzdělanosti a kvalifikace odsouzených a také z toho jak mají, respektive nemají zažité pracovní návyky.

Otázka by měla směřovat nejspíš přímo na zaměstnavatele, ale přesto ….máte představu kolik „stojí“ práce vězňů a jaké jsou náklady firem na zaměstnání jednoho člověka ve výkonu trestu?

Konkrétní částku jednoznačně říci nelze. Výše nákladů samozřejmě souvisí s typem projektu zaměstnávání odsouzených a také je v tomto směru důležité, na jakém pracovišti odsouzení pracují. Pokud pracují na vnějším pracovišti, tedy mimo areál věznice, jsou náklady vyšší, protože je třeba zajistit dopravu. Dalším aspektem je třeba to, zda s odsouzenými musí být na pracovišti pracovníci VS ČR jako dozor atd. Máme spočteno, že nejlevnější typy projektů se pohybují okolo 45 korun na hodinu.

Jedná se o velmi specifický typ pracovní síly, kterou nelze využít na všech pozicích. V jakých profesích nalézají odsouzení nejčastěji své uplatnění?

Odsouzení ve většině případů vykonávají pomocné práce. Nejčastěji pracují ve stavebnictví, automobilovém a textilním průmyslu, potravinářství, kovovýrobě atd. Škála odvětví je ale velmi široká právě vzhledem k tomu, že se vězněné osoby zaměstnávají na pozicích, kde se vykonávají právě tyto jednoduché a pomocné práce. Na druhé straně máme ve věznicích i vlastní výrobu nábytku, kovodílny, kde vězni vykonávají odborné práce vyžadující odbornou kvalifikaci.

Mají dle Vaší zkušenosti firmy ze zaměstnávání osob ve výkonu trestu obavy? V čem nejčastěji spočívají? A jsou dle Vašich zkušeností z praxe tyto obavy opodstatněné či nikoliv?

V dřívější době tyto obavy panovaly, ale díky tomu, že jsme udělali velký kus práce v rámci osvěty, v současnosti tyto obavy a předsudky fakticky vymizely. Na pracoviště, která jsou mimo věznice se dostanou pečlivě vybraní odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu za nezávažnou trestnou činnost. Pokud poruší pravidla, jsou kázeňsky potrestáni a na vnější pracoviště už se nedostanou. Odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu za závažnou trestnou činnost mají možnost pracovat na pracovištích přímo ve věznicích, které, pokud je to v možnostech věznice, tam zřizují právě společnosti, jež je zaměstnávají. Z našich zkušeností víme, že odsouzení pracovat v převážné většině chtějí a snaží se, aby o práci nepřišli. Společnosti si tento druh zaměstnávání spíše pochvalují. Některé však, z marketingového hlediska nechtějí, aby se zveřejňovalo, že na jejich produktech pracovali odsouzení.

Existuje třeba zrovna z těchto důvodů nějaké odvětví, specifický typ výroby, či nějaká konkrétní výrobní společnost, pro kterou není zaměstnávání odsouzených vůbec vhodné?

Samozřejmě, jsou to odvětví, kde se pracuje například s cennostmi nebo kde by odsouzení mohli přijít do kontaktu s návykovými látkami. Dále jsou to obory, kde by odsouzení měli přístup například do centrálních databází a k osobním a dalším citlivým údajům.

Vězeňská služba ČR vede statistiky o zaměstnávání odsouzených. Mohl byste řádově vyčíslit, kolik práceschopných osob ve výkonu trestu v tuto chvíli vykonává nějakou činnost za úhradu? Kolik z těchto osob vykonává práci ve firmách a zda je nějaká část vězňů zaměstnaná přímo ve věznicích?

Vedeme statistiku na týdenní bázi a sledujeme tím trend v zaměstnanosti jak za celou VS ČR, tak i po jednotlivých věznicích. Aktuálně tedy pracuje 8 715 z 15 141 práceschopných, což je přes 57%. Z tohoto počtu zaměstnaných odsouzených jich bezmála 3 tisíce pracuje pro potřeby VS ČR a zbytek pro další zaměstnavatelské subjekty. Určitě je důležité říci, že ve srovnání s koncem roku 2015 je to nárůst o 2 599 pracujících vězňů, tedy o více než 40%. To hodnotím jako velký úspěch v této problematice.

Děkujeme za rozhovor.