Delší dovolená je zároveň benefitem, u něhož zájem zaměstnanců vysoce převyšuje nabídku zaměstnavatelů. Vyplývá to z letošního průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

„Ze zákona mají čeští zaměstnanci nárok na 20 dní dovolené ročně, což ve srovnání se zbytkem Evropy není mnoho. Například ve Velké Británii mohou zaměstnanci čerpat 28 dní, v Rakousku, Skandinávii či Lucembursku 25 dní,“ uvádí marketingová manažerka Grafton Recruitment Jitka Součková.

Nárok na delší odpočinek od pracovních povinností mají i Slováci. Po dovršení 33 let si mohou každoročně dopřát 25 dní placeného volna.

Zájem Čechů o delší dovolenou je tedy logický. Souvisí i s čím dál větší tendencí zaměstnanců o dosažení dobře vyváženého profesního a soukromého života.

Přestože rostoucí počet zaměstnavatelů nabízí dovolenou nad rámec zákona, zájem zaměstnanců neuspokojí. Z průzkumu Grafton Recruitment vyplynulo, že 25 dní dovolené může čerpat jen 50 % pracovníků, v případě dělnických profesí pak 59 %.

„Pomalu se objevují se i firmy, které jdou v nabídce ještě dál a nabízí dokonce více než 25 dní dovolené. Takovou výhodu však zatím mají pouhá 4 % českých zaměstnanců,“ prozrazuje Jitka Součková a zároveň upozorňuje: „Benefity jsou v dnešní době velmi důležitým nástrojem jak pro motivaci lidí, tak i pro nábor nových zaměstnanců. Firmy by tedy měly při tvorbě balíčku poskytovaných podmínek a výhod preference Čechů zohledňovat.“ 

Dovolená nad rámec zákona je v Česku v žebříčku zaměstnaneckých preferencí na druhém místě, hned po 13. a 14. platu. Do průzkumu, který byl zrealizován od ledna do července 2018, se zapojilo 1485 respondentů.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz 

-lhe-