Oba zmíněné programy čerpají z evropského sociálního fondu, nicméně program na podporu vzdělání, spravovaný ministerstvem školství, se právě dlouhodobě potýkal s velkými problémy a hrozilo, že by Česko o peníze mohlo přijít.

Vláda zatím rozhodla o přesunu jedné miliardy. Další 1,5 miliardy se může realokovat v září. Podle premiéra země Petra Nečase bude záležet na ministerstvu školství, jak se mu podaří program vést. Mezi nejúspěšnější tematické operační programy z pohledu skutečného čerpání dotací patří podle zjištění domácích médií Operační program podnikání a inovace, pražské operační programy OPPK a OPPA a právě Lidské zdroje a zaměstnanost. Největší problémy mají operační programy ministerstva školství (OP Vzdělání pro konkurenceschopnost a OP Výzkum a vývoj pro inovace) a OP Životní prostředí. Deník Mladá fronta Dnes (MfD) upozornil na to, že odborníci na eurodotace už delší dobu apelovali na vládu kvůli přesunu peněz na programy s větší absorpční kapacitou. Jelikož dotace EU je možno rozdělovat na jednotlivé projekty pouze do konce roku 2013, hrozí, že nebudou vyčerpány a Česko tak o peníze přijde.

Problémový program Vzdělání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost se soustřeďuje na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti a na zvyšování kvality veřejné správy.

-pda-

Podaří se české vládě přesunem peněz mezi operačními programy zachránit čerpání evropských fondů, které by měly podpořit nejen zaměstnanost v tuzemsku, ale i rozvoj vzdělávacích aktivit?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.