Zjistil to server eurActive.cz. Podle zjištění serveru peníze navíc míří na priority, které již kohezní politika podporuje, což vyvolává mylný dojem, že je politika neúspěšná.

S plánem přesměrovat až 82 miliard eur, které dva roky před koncem současného programového období (2007-2013) leží dosud nevyčerpané v evropských fondech, na projekty podporující hospodářský růst a zaměstnanost v EU, přišla Evropská komise na summitu Evropské rady, který se na konci měsíce konal v Bruselu. Komise se tu snažila národní státy přesvědčit o tom, že vedle nutných úspor a utahování si opasků je stejně důležité soustředit se i na modernizaci ekonomik, reformu pracovních trhů a podporu konkurenceschopnosti EU.

Podle zjištění eurActive.cz v Bruselu zaznělo, že budoucnost Evropy spočívá v mladých, perspektivních lidech, které ale poslední roky bojují s vysokou nezaměstnaností ve vlastních řadách. Jednou z hlavních priorit členských států by proto měla být i snaha těmto lidem pomoct a zajistit, aby do několika měsíců po ukončení školní docházky nalezli odpovídající pracovní uplatnění, bylo jim umožněno dále pokračovat ve studiu, případně se přihlásit na nějakou zajímavou stáž.

Důležitá při znovu nastartování unijní ekonomiky je podle Komise i podpora malých a středních podniků, které se definují jako společnosti s méně než 250 zaměstnanci a obratem nižším než 50 milionů eur a které jsou obecně považovány za páteř evropské ekonomiky. Dohromady totiž tvoří 99 % všech evropských podniků a stojí za třemi čtvrtinami veškerých pracovních míst. K opětovnému nastartování hospodářského růstu v Evropě a podpoře vyšší zaměstnanosti mladých by podle předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa měly přispět i zmiňované prostředky v evropských fondech, které zatím nebyly přiděleny na žádný projekt. V případě Evropského sociálního fondu se jedná o 22 miliard eur, tedy až třetinu rozpočtu fondu na období 2007-2013, a u Evropského fondu pro regionální rozvoj se údajně hraje o 60 miliard, tedy pětina rozpočtu fondu.

Evropskému parlamentu, který plán Komise diskutoval na tento týden probíhajícím plenárním zasedáním se to, ale příliš nezdá. Není vyloučeno, že k úpravám programů ve státech EU může dojít. Pokud by však k přeprogramování evropských fondů skutečně došlo, bude nutné zajistit, aby s tím plně souhlasily především kraje a další zainteresované subjekty, které s přidělením prostředků již počítaly (i když zatím nedošlo ke smluvnímu zavázání na konkrétní projekty).

-red-