Po kritice nejen z odborových řad, ale i zaměstnavatelských svazů Drábek řekl, že by „druhý“ pilíř penzijního systému měl být dobrovolný.

Druhý pilíř v rámci vládní důchodové reformy počítá s dobrovolným převodem části odvodu na sociální pojištění ze státního průběžného systému (první pilíř) na individuální účty u soukromých penzijních společností. Návrh vlády počítá s převodem tří procent ze sociálního pojištění. To nyní činí 28 procent hrubé mzdy. Podmínkou je, aby k tomuto procentu lidé přidali ještě další dvě procenta z částky hrubé mzdy.

Druhý pilíř v podobě, k jaké ho po nátlaku odborářů upravila vláda, je však podle ekonomů zbytečný. Někteří experti navíc tvrdí, že zavádět nový pilíř k již existujícímu penzijnímu připojištění je zbytečné, tudíž není důvod, proč by vedle sebe měly existovat dva dobrovolné „třetí pilíře“.

Jaromír Drábek dále ke změnám v tuzemském penzijním systému uvedl, že zvyšující se hranice důchodového věku by se mohla, v případě zlepšení demografického vývoje, snížit pro nynější dvacátníky o jeden až dva roky. Podle médií je to reakce na snahu opoziční ČSSD zrušit pomocí Senátu automatické zvyšování věku odchodu do penze pro lidi narozené po roce 1977. Takové zvyšování zatím schválila jen sněmovna.

Podle agentury ČTK pro Čechy narozené počátkem tohoto století vládou nastavený výpočet znamená, že by šli do penze až v 71 letech.

-red-