Využívat předdůchodů má platit pro všechny profese, tedy nejen pro ty obzvláště namáhavé, jak se původně plánovalo. Systém má fungovat tak, že vymezení skupiny lidí, kterým zaměstnavatel bude platit příspěvek, který je potom možné čerpat jako předdůchod, bude odvislý od kolektivního vyjednávání, nebo na vyjednávání zaměstnavatele s konkrétními zaměstnanci prostřednictvím odborů.

Možnou cestou je také čerpat předdůchod prostřednictvím vyšší kolektivní smlouvy, která se uzavírá pro celé odvětví nebo pro skupinu podniků. Podle ministr práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) je systém předdůchodů zařazen do dnes známého principu penzijního připojištění. V praxi to podle Drábka znamená, že se bude do jisté míry prolínat se systémem penzijního připojištění, ale zaměstnavatel bude navíc muset skutečně naspořit zaměstnanci dostatečnou částku, kterou může v předdůchodu čerpat. Starobní důchod se pak bude podle ministra práce a sociálních věcí počítat z výdělku za jednotlivé roky. Pokud tedy bude někdo čerpat předdůchod, tak ta doba se mu sice zohlední v nároku na vznik starobního důchodu, nicméně nebude se zohledňovat ve výpočtu základu pro stanovení výše důchodu. To znamená, že důchod by neměl být nižší z důvodu, že člověk například 4 roky nebo 5 let nevydělával žádné peníze.

-red-