Cílem je podle Drábka schválit právní kodifikaci k 1. 1. 2013. Odchod do předdůchodu by měl být umožněn pět let před regulérním věkem odchodu do starobního důchodu. Zatím nedořešenou otázkou zůstává, koho by se předdůchod měl dotknout.

Kategorizace předdůchodů by se podle zaměstnavatelů a odborů měla týkat zaměstnání, která jsou již v současnosti definovaná hygienickými předpisy, přesněji pracemi, které se řadí do 3. a 4. kategorie rizik. Podle agentury Mediafax vláda ale zváží i variantu, v níž budou moci odejít do předdůchodu všichni zaměstnanci. Podle ministra Drábka zatím není kategorizace zaměstnanců úplně perfektní – nemusí zahrnout všechny kategorie zaměstnanců. Tripartita se shodla, že se nebudou vytvářet žádné jiné možnosti, budou se ale diskutovat varianty, jak řešit zdravotní pojištění u osob, které se budou nacházet v předdůchodu. „Jde o to, aby byly zvýšeny limity osvobození příspěvků zaměstnavatele na dani v příjmu 36 tisíc korun ročně na zaměstnance,” citovala agentura Medifax Zdeňka Lišku, generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy s tím, že zaměstnavatelé na předdůchody budou svým zaměstnancům přispívat. V současné době je osvobození na výši 24 tisíc korun, vláda ve své alternativě zvažuje zvýšení na 30 tisíc korun.

-pda-