Předdůchody umožní lidem, kteří před nástupem do penze přestanou pracovat, aby čerpali částku, kterou si naspoří. Na předdůchodech se budou podílet i zaměstnavatelé, kteří si budou moci částky odepsat z daní.

Na předdůchodech se již před časem shodla tripartita, tedy zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a vlády. Oproti klasickým předčasným důchodům by se při jejich pobírání lidem nekrátila penze.

Předdůchody by se jim totiž platily z peněz naspořených zaměstnavatelem, nikoliv ze státního pilíře. Možnost spoření na předdůchody má být zavedena od roku 2013. Podle návrhu by lidé mohli odcházet do penze až o pět let dříve. List Mladá fronta Dnes k tomu uvedl, že Petr Nečas během jednání s odbory potvrdil i záměr, na němž se dohodla počátkem listopadu expertní komise tripartity, který počítá s tím, že by předdůchod měl být minimálně ve výši 30 procent průměrné měsíční mzdy. To má zabránit tomu, aby se lidé v předdůchodu nepropadali sociální sítí. Zdravotní pojištění by za “předdůchodce” platil stát.

Z jednání mezi premiérem a odbory také vyplynulo, že příspěvek na předdůchody si zaměstnavatelé budou moci započítat jako nákladovou položku. Na straně zaměstnanců pak bude osvobozen od daně z příjmů. Otázkou je roční výše příspěvku osvobození od daní. MfD, která citovala vrchního ředitele sekce sociálně pojistných systémů ministerstva práce a sociálních věcí Jiřího Krále uvedla, že k dispozici je nyní varianta, že by to bylo 30 tisíc korun pro všechny, nebo 36 tisíc korun pro namáhavé a nebezpečné profese. A možná je i kombinace uvedených částek.

-pda-