Výzkum probíhal na koci roku 2018 a shromáždil celkem 3002 relevantních odpovědí studentů z 58 škol. Pokud jde o obsah výzkumu, přináší informace o profesní orientaci respondentů, důvodech výběru a preference budoucího povolání a informace o plánech a představách o dalším směřování po ukončení aktuálního studia, včetně např. očekávaného platového ohodnocení, nebo podnikatelského potenciálu. Cílem výzkumu však bylo také poodhalit míru spokojenosti se současným studiem a zájmem uplatnit jej v budoucím povolání. Proto výzkum přináší informace o hodnocení studia a profesní vyhraněnosti, o kvalitě kariérového poradenství, ale také o hodnocení rozsahu praktické přípravy na pracovištích zaměstnavatelů.

Aktuálním cílem regionálního zastoupení SPČR ve spolupráci s Odborem školství Pardubického kraje je důsledně prodiskutovat závěry analýzy a vyhodnotit je v souvislosti se současným stavem. Následovat by mělo sdílení výsledků a jejich hodnocení s našimi sociálními partnery.

Celé znění analýzy je k dispozici zde.

 

Autor: Richard Koubek