Covidová pandemie obrátila naše životy naruby a vnesla revoluci do kancelářské práce. Mnohé profese, například lidé pracující v oboru informačních technologií, marketingu nebo finančnictví, přešly plně na práci z domova a rychle si na ni zvykly. Zatímco před pandemií byl home office spíš výjimečnou záležitostí, během ní se stal pravidlem.

Mnozí zaměstnavatelé nevidí práci z domova rádi a prosazují návrat k předcovidovým poměrům. Mají k tomu své důvody. Výzkumy z nedávné doby prokázaly, že když se lidé nepotkávají na pracovišti, upadá spolupráce v rámci firmy a rodí se méně  nových průlomových myšlenek. Průzkum ve 34 zemích světa odhalil, že v roce 2023 si zhruba dvě třetiny zaměstnanců plnily všechny povinnosti přímo na pracovišti, ale asi čtvrtina odpracovala část úvazku z domova a osm procent bylo plně na home officu.

Jako kompromis se jeví hybridní pracovní režim, kdy zaměstnanci část týdne docházejí na pracoviště a zbytek jsou na home officu. Jeho efektivitu nyní prověřili ekonomové Nicholas Bloom ze Stanfordovy univerzity a Ruobing Han z univerzity v čínském Šen-čenu ve spolupráci s Jamesem Liangen z internetového cestovního portálu Trip.com.

Autoři studie, jejíž výsledky zveřejnil vědecký časopis Nature, rozdělili 1600 zaměstnanců Trip.com do dvou skupin. Jedna si po dobu šesti měsíců odsloužila plný pracovní týden v kanceláři, druhá pracovala v hybridním režimu a dva dny v týdnu si plnila povinnosti na dálku z domova. Hybridní režim nesnížil výkon zaměstnanců. Ti byli navíc spokojenější a méně často podávali výpověď. To představuje pro firmu nezanedbatelný přínos, protože do zácviku nového zaměstnance musí investovat kolem 20 tisíc dolarů. Výpovědí ubylo hlavně u lidí dojíždějících do zaměstnání na velkou vzdálenost a u žen. Hybridní režim naopak nesedl manažerům, kteří v přímém kontaktu s podřízenými snáze koordinují práci svých týmů.

Zdroj: www.hn.cz