Konverzace o bolavé páteři patří téměř k denním rituálům řady lidí, kteří se živí kancelářskou prací. Tedy vysedáváním u počítače a telefonu. Postižení pohybového aparátu však není zdaleka jediným problémem, který přináší práce se stále se zdokonalujícími informačními technologiemi.

Kolik lidí u nás se už stalo oběťmi kancelářské práce, nikdo nepočítá. „Aktuální věrohodné statistiky výskytu onemocnění pohybového aparátu v České republice neexistují, počty pacientů lze proto jen odhadovat. Celosvětově jsou onemocnění pohybového aparátu druhým nejčastějším důvodem návštěvy lékaře,“ říká Zdeňka Sedláčková, primářka Rehabilitační kliniky Malvazinky.

Ze zahraničních statistik vyplývá, že s bolestí pohybového aparátu se alespoň jedenkrát za život setká 80 procent populace vyspělých zemí.

Správný sed u PC Při správném sedu je důležité mít obě plosky nohou opřené o zem, v kolenních i kyčelních kloubech musí být větší než pravý úhel, pánev je podsazená a tělo táhneme vzhůru, ramena jsou volně svěšena dolů, hlava je v prodloužení páteře a pohled směřuje dopředu. Je proto nutné mít monitor počítače v patřičné výšce, aby zrak směřoval dopředu. Klávesnice musí být umístěna tak, aby v loktech byl úhel větší než 90 stupňů. Pochopitelně při dlouhodobější práci vsedě je žádoucí vkládání přestávek pro krátký strečink namáhaných svalů.

Čísla zdravotních pojišťoven by neprozradila ani to, kolik lidí absolvuje kvůli bolavým zádům rehabilitaci. Z tohoto přehledu totiž vypadávají pacienti, kteří si svou rehabilitaci platí sami – těch vzhledem k obtížné dostupnosti ambulantní rehabilitace valem přibývá. Kancelářské sezení není jediným faktorem, který za pohybové problémy může.

Podílí se na nich i poruchy zrání centrální nervové soustavy, poruchy motorického vývoje, nedostatek pohybu, jednostranná pohybová zátěž, obezita, kouření, různé choroby, psychické změny, socio-ekonomické vlivy, vynucené pracovní polohy, vrozená méněcennost vaziva, vrozené změny páteře, kloubů a tak dále,“ vypočítává primářka Sedláčková.

Nicméně sedavý životní styl k tomu přispívá, protože nepříznivě ovlivňuje správnou funkci svalů, jež se podílejí na vzpřímeném držení těla.

Podle Zdeňky Sedláčkové u nás chybí to, co je samozřejmostí ve vyspělých zemích – tedy škola zad, což je preventivní program zaměřený na jednotlivé profese, ale také na obecnou prevenci bolestí pohybového aparátu.

Jeho součástí je prevence jednostranného přetěžování pohybového aparátu a nácvik co nejméně škodlivých postupů při provádění běžných denních aktivit. Cílem je, aby lidé co nejlépe podle svých pohybových možností prováděli činnosti jak profesionální, tak běžné denní.

Jaké máte zkušenosti s prací v kanceláři ve vztahu ke svému zdraví?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.