Manažeři prakticky ze všech sektorů bojují s tím, že nemůžou najít vhodné zaměstnance do svých týmů. Aktivní populace je stále méně početná, roste nezaměstnanost lidí s nízkou kvalifikací a lidí se správnou kvalifikací je stále méně. Je evidentní, že počet nakupujících, tedy zaměstnavatelů, bude v blízké budoucnosti vyšší, než množství dostupného zboží, tedy kvalifikovaných zaměstnanců, že a jeho cena roste.

Mnoho společností se již spálilo, když investovalo velké sumy do akvizice nějaké „superstar”, která potom zdaleka nesplnila očekávání. Je načase opustit staré předpoklady a zavést nové přístupy k získávání talentů, které obstojí na dnešním globalizovaném trhu.

Řešením je externí odborník

Pro společnosti s vysokými požadavky je často nejefektivnější najmout si externí odborníky. Je to výhodné pro obě strany.

Odborník se díky novým projektům neustále rozvíjí a je motivován, tím pádem do firmy přináší nové a nové znalosti. Zároveň se ušetří náklady na zaměstnance, který je po ruce (jen) ve chvílích, kdy je potřeba, a navíc firmu a její filozofii dobře zná.

Zaměstnavatelé si uvědomují výhody outsourcingu, které dále chrání i zaměstnance např. před přetížením, snižuje se míra fluktuace, úzce profilovaní odborníci jsou k dispozici v době, kdy jsou opravdu potřeba a naopak se tak uvolnila kapacita kmenových zaměstnanců.

Outsourcing přináší schopnost rychlé reakce, a tím posílení konkurenceschopnosti, výrazné snížení nákladů v oblasti HR a v neposlední řadě řeší i otázku sezonních výkyvů.

V současné době ekonomické nejistoty poskytuje flexibilitu v počtu zaměstnanců, a firma tak není zatížena odpovědností a s tím spojenými dalšími náklady za případně propouštěné zaměstnance. Je to i signálem pro kmenové zaměstnance, že se nemusejí obávat propouštění, což v důsledku opět zkvalitňuje jejich práci.

Kombinace kmenových a externích pracovníků zajišťuje stálou základnu kvalifikovaných odborníků i v případě absence např. z důvodu nemoci. Dále je s tímto přístupem možné splnit i zakázky, které personálně přesahují firmu, a dostat se tak dále na žebříčku hierarchie, co se týče kvality i splněných závazků, flexibilní vstřícnosti ke klientům.

Pokud se v důsledku těchto postupů začne firma rozrůstat, má k dispozici na výběr osvědčené odborníky, kteří již firmu znají a ona zná je i jejich způsob a kvalitu práce. V podstatě již prošli zkušebním obdobím. Zároveň se tak snižují další HR náklady, a to na celý průběh výběrového řízení, které dosahují vysokých částek, zvláště u úzce specializovaných profesí.

Tlak na efektivitu bude pokračovat

Dalším důležitým bodem je využívání externích pracovníků, pokud firma expanduje do jiných zemí. Jednak mají místní pracovníci zkušenosti s odlišnou kulturou a vědí, jak se v jiném světě obchodu pohybovat, a hlavně pokud společnost není na trhu přítomná, nemá přístup k nejlepším kandidátům.

Outsourcing lze uskutečnit několika způsoby. Buď přímým oslovením nových odborníků, nebo využít bývalé pracovníky, kteří byli z důvodu nutnosti snížení stavů propuštění anebo jsou např. v důchodu. Samozřejmě je také možné oslovit specializované agentury, které se zaměstnáním externích odborníků pomohou.

I když se ekonomika pomalu dostává z recese, tlak na efektivitu bude pokračovat a firmy budou muset zůstat flexibilní.

Bude důležité zvážit správný poměr mezi počtem kmenových a externích pracovníků tak, aby externí specialisté umožňovali jednak rychlou reakci na nové požadavky trhu a zároveň se stali zdrojem nových kmenových zaměstnanců a nových zkušeností.

 

Využíváte také outsourcované zaměstnance?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-