Placeného týdne volna by se na základě návrhu ministerstva práce a sociálních věcí, který už schválila Poslanecká sněmovna, měli dočkat otcové. 

Nově mají čerství tatínkové nárok na týden dovolené, kterou si mohou za podpory zákona vzít v průběhu šesti týdnů po narození dítěte. Odpovídá to na současný trend, kdy otcové si stále častěji berou týden až dva dovolené, aby podpořili manželku či partnerku a navázali vztah k dítěti. Ne vždy to bylo kvůli organizaci práce vítáno zaměstnavateli a nyní se z toho stal nárok,“ vysvětluje Jiří Halbrštát, manažer náboru společnosti ManpowerGroup. Při otcovské dovolené by tatínci měli pobírat 70 procent mzdy.

„Finančně to zásadně nezatíží zaměstnavatele, protože náklady budou hrazeny z nemocenského pojištění. Zaměstnavatel jen bude muset řešit zastupitelnost v práci, což ale nebude organizačně náročné, protože se to bude týkat v průměru velmi malého počtu zaměstnanců v průběhu roku. Ve srovnání s chřipkovou epidemií, která přichází každý podzim, je to zanedbatelná komplikace pro zaměstnavatele, ale velký přínos pro rodinu,“ dodává Jiří Halbrštát.

Proti novince výrazně vystoupila Hospodářská komora. „Zavedení otcovské dovolené je podle podnikatelů opatření, jehož skutečný dopad na posílení role otce v rodině je diskutabilní. K návrhu zavést takzvanou otcovskou dovolenou Hospodářská komora opakovaně vyjádřila nesouhlas,“ konstatuje mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Změna za 800 milionů

Trváme na tom, že toto opatření spadá do kategorie zaměstnaneckých benefitů a nesouhlasíme s jeho direktivním plošným zavedením. Navíc daňoví poplatníci za něj zaplatí až 800 milionů korun,“ pokračuje Miroslav Diro.

Upozorňuje také na další změny, které se firem dotknou. „Při pohledu na další návrhy na změny, které se dotýkají zaměstnavatelů, jako je například obnovení výplaty nemocenské zaměstnavatelem v prvních třech dnech nemoci, zavedení povinných sick days, dlouhodobého pečovatelského volna, či novelizace zákoníku práce, je zavedení placené dovolené pro otce další komplikací pro zaměstnavatele,“ vypočítal Miroslav Diro.

Firmy však překvapivě pohled Hospodářské komory nesdílejí a novinku považují spíše za pozitivní. „I my jsme se přidali k moderním společnostem, které otcovskou dovolenou svým zaměstnancům umožňují. Obecně se rodiče na mateřské či rodičovské dovolené snažíme informovat o životě ve společnosti prostřednictvím firemních akcí a interního magazínu,“ podotýká Andrea Strnadová, HR specialista společnosti Latecore Czech Republic.

Otcovskou dovolenou vítáme. Zaměstnancům v tomto směru vyjdeme vstříc,“ doplňuje Michal Tobrman, vedoucí komunikace Škoda Transportation.

Vítáme všechny návrhy ze strany státu, které podporují rozmanitost a rovnoprávnost mužů a žen. První dny po narození dítěte jsou pro společnou domácnost důležité a volno otců může rodinu podpořit. Podněty vítající zavedení otcovské dovolené jsme dostali také při posledním průzkumu mezi zaměstnanci KPMG. Ti mohou za stejným účelem využívat už nyní stávající nástroje jako home office a flexibilní pracovní dobu,“ shrnuje Jan Pivoňka, personální manažer KPMG ČR.

Nová úprava podle firem nezavádí pro otce přehnané výhody. „Týden volna v rámci otcovské poporodní péče je vzhledem k rozsahu podpory spíše symbolická sociální dávka, která neřeší porodnost ani celkovou sociální situaci rodiny, ale je to rozhodně krok správným směrem. Uvolnit tatínky z pracovních povinností v nejnáročnějším období po porodu nijak negativně nezatíží chod firem, ale pro rodinu je to cenný čas, kdy mohou rodiče o novorozence pečovat společně,“ vysvětluje Jan Medek, personální ředitel společnosti Karlovarské minerální vody.

Některé společnosti přitom zdůrazňují, že pro podporu rodin dělají i výrazně více. „Plzeňský Prazdroj dlouhodobě podporuje slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců. Rodiče na mateřské a rodičovské podporujeme například příspěvkem na předškolní péči, který může dosahovat až 6 000 korun, jestliže rodič rozhodne z mateřské či rodičovské navrátit před 18. měsícem věku dítěte. Zavedení možnosti otcovské dovolené považujeme rozhodně za přínos pro zaměstnance,“ zmiňuje Milan Koza, manažer zaměstnaneckých vztahů Plzeňského Prazdroje.

Podpora firem, žen i mužů

Využití tohoto druhu dovolené považuji za výborný nápad, já sám bych v době, kdy jsem se stal novopečeným otcem tuto možnost uvítal. Za komplikaci to nepovažuji, ano znamená to sice, že nám týden bude chybět kolega v týmu, ale z vlastní zkušenosti vím, že s příchodem dalšího člena do rodiny, jdou pracovní záležitosti přirozeně na určitou dobu tak jako tak, trochu stranou,“ konstatuje Tomáš Říha, šéf vývoje softwaru společnosti EmbedIT.

Podle průzkumu, který si nechala vypracovat Liga otevřených mužů, má otcovská dovolená podporu 93 procent mužů a žen. Podle staršího výzkumu Podoby otcovství z roku 2010 si 57 procent otců bezprostředně po porodu vybírá dovolenou, dalších 16 procent řeší tuto potřebu zajištěním neplaceného volna.

Role otce je v prvních dnech a týdnech života dítěte zvlášť důležitá. Tento čas je klíčový pro prvotní navázání vztahu otce s dítětem a posílení rodinných vazeb,“ říká psycholog a ředitel LOM Martin Jára. 

Autor: Dalibor Dostál

Zdroj: převztato z www.businessInfo.cz