Žádat o dávku bude možné až od 1. února 2018, novela je ale aktuální již nyní. Žádost totiž mohou podat noví otcové do šesti týdnů od porodu dítěte nebo jeho převzetí do péče. To znamená, že zmíněný bonus budete moci využít v případě, že se váš potomek narodil po 21. prosinci 2017. 

Příspěvek na otcovskou dovolenou bude fungovat jako nová dávka. Z nemocenského pojištění bude otec dítěte po dobu jednoho týdne dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého výdělku.

Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Týdenní otcovskou nebude možné přerušit.

V České republice se ročně narodí okolo 100 tisíc dětí.

Kdo má nárok?

  • Nárok má otec pečující o dítě, nebo člověk (muž i žena), který převzal dítě do vlastní péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí nedosáhlo 7 let věku. Za otce dítěte je považován ten, kdo je v matrice zapsán jako otec.
  • Otcovskou můžete čerpat jen jednou a to i v případě, že pečujete o více narozených dětí současně. Náírok vzniká i v případě, že jsou matka, dítě nebo oba dva ze zdravotních důvodů umístěni ve zdravotnickém zařízení.
  • Nárok na otcovskou nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde až po zániku pojištění, to znamená, že u otcovské neplyne ochranná lhůta.
  • Podpůrčí doba (tj. doba výplaty dávky) je u otcovské maximálně jeden týden bez možnosti přerušení a začíná dnem nástupu na otcovskou.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz 

-lhe-