Náměstek ministra práce Roman Chlopčík a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn předali v Praze tradiční ocenění šestnácti společnostem, které splnily podmínky programu.

Platné osvědčení Bezpečný podnik tak má v současné době celkem 76 firem, které i v rámci tohoto programu usilují o vyšší úroveň kultury práce, pracovní pohodu a vytváření podmínek pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení.

Vítám, že pro oceněné podniky není zajištění bezpečnosti práce pro zaměstnance jen povinností danou zákonem, ale i dobrovolným závazkem managementu k vytváření neustále se zlepšujících podmínek na pracovištích,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Národní program Bezpečný podnik přispívá k pozitivním změnám v postojích zaměstnavatelů i zaměstnanců, a to ve smyslu posilování jejich odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví těch, jež mohou být jimi vykonávanou prací ohroženi,“ doplňuje náměstek Chlopčík.

Osvědčení Bezpečný podnik nově získaly společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, Elektrárna Dětmarovice, Elektrárna Chvaletice, PREdistribuce, SYNER, Kovohutě Příbram nástupnická, BETONOVÉ STAVBY – GROUP, Pražská energetika, SÚS Královéhradeckého kraje, ČEZ, KOMAS, Hyundai Motor Manufacturing Czech, ČEZ Distribuční služby, SD – Kolejová doprava, Steel Center Europe a Alpiq Generation (CZ).

Stále větší zájem o tento program ukazuje, že bezpečnost práce je i v době ekonomické krize v popředí zájmu společností. Je také příslibem pro budoucnost, přispívá ke snižování počtu pracovních úrazů a také ke snížení nemocnosti zaměstnanců, a tím aktuálně i výhledově pomáhá zvyšovat jejich kvalitu života.

Prevence navíc může významně uspořit náklady, snižuje totiž ztráty z pracovních úrazů a nemocí z povolání, které jsou v České republice každoročně vyčísleny částkou v rozmezí 20 až 30 miliard korun.

Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Je jedním ze způsobů zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového řízení a zároveň zvyšuje úroveň správné praxe.

Více informací o programu je dostupných na www.suip.cz/bezpecnost-prace/bezpecny-podnik.

Je podle vás program Bezpečný podnik užitečný?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.