A to může být podle ohlasů ze semináře na toto téma opravdu velký problém, neboť OSVČ většinou zaměstnává sám sebe. Kdo pak třeba nahlásí smrtelný úraz,“ ptá se regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy pro Kraj Vysočina Ilona Staňková.

Seminář Nová evidence pracovních úrazů, který se konal v Jihlavě 8. března 2011 zorganizovalo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Mezi novinky, o kterých se posluchači dozvěděli, patří kromě hlášení úrazů i OSVČ, i to, že úkoly spojené s prevencí rizik před pracovními úrazy zajišťuje buď zaměstnavatel sám, nebo odborně způsobilá osoba. A odborná způsobilost získaná podle dosavadních předpisů se považuje za splněnou nejdéle do 1. ledna 2012.

Další změny v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, týkající se zaměstnavatelů i zaměstnanců představili zástupci Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.

Prezentace se týkala nejen nových kontrol dodržování povinností, které vyplývají z právních předpisů, například odměňování zaměstnanců, náhrad mezd, diet atd., ale i konkrétním úpravám při projektových dokumentech staveb jako například u jaderných elektráren.

Inspektoráty bezpečnosti práce se také v roce 2011 zaměří více na kontroly ve strojírenství, zemědělství, dopravě a stavebnictví. Zajímavostí, která na semináři zazněla, je i to, že problém řešení dopravních nehod v areálech firem se řeší podle toho, jak jsou na výpisu z katastru nemovitostí popsány jednotlivé části pozemku. Pokud se jedná o účelovou komunikaci, řeší dopravní nehodu dopravní inspektorát, v případě, že se jedná o skladové prostory, dvory apod. řeší nehody obvodní oddělení PČR.

-pda-