Snidane liberty 3

Nejvyšší investice za několik posledních desetiletí ve výši 8,6 miliardy korun je zásadním krokem k tomu, aby LIBERTY Ostrava dosáhla do roku 2030 uhlíkové neutrality. Nové pece, první svého druhu v Evropě, budou mít roční výrobní kapacitu 3,5 milionu tun oceli. Huti pomohou snížit do roku 2027 celkové emise CO2 o více než 80 procent, zaznělo na pracovní snídani s velvyslanci zemí EU. Právě transformace celého průmyslového regionu směrem k ekologičtější a udržitelnější výrobě byla jedním z důvodů, proč představitelé Výboru stálých zástupců členských států v Radě EU navštívili právě Moravskoslezský kraj. Akce se uskutečnila u příležitosti zahájení českého předsednictví v Radě EU.

Snidane liberty 2

Velvyslanci zemí EU se tak na pracovní snídani s představiteli LIBERTY dozvěděli detailnější plány na transformaci ostravské huti. Pece s objemem tavby 200 tun budou vybaveny inovativní a patentovanou technologií Danieli, elektronickým systémem Q-ONE pro řízení elektrického napájení pece, které snižuje nepříznivý dopad na stabilitu elektrické sítě pro efektivnější a stabilnější dodávku energie do pecí. To umožní větší flexibilitu vsázky, kdy se bude v první fázi využívat větší množství surového železa a přímo redukovaného železa (DRI / HBI) k až 100% využití šrotu ve druhé fázi projektu. Tím podnik sníží svou závislost na dovážených surovinách, především uhlí a železné rudě, a dosáhne větší míry flexibility. Nové pece by měly být uvedeny do provozu v roce 2025. Po dokončení linky zvláště vysokého napětí 400 kV do huti, která by měla být hotova v roce 2027, budou schopny ve vsázce využívat 100 % kovového šrotu.

„Tento projekt je důležitým milníkem ostravské huti a obrovským krokem směrem k transformaci ostravské huti ve výrobce zelené oceli a dosažení uhlíkové neutrality v Ostravě i v celé Evropě. Jedná se o největší investici v ostravské huti za několik posledních desetiletí, je to začátek zásadní transformace a přechodu od starších výrobních metod s větším nepříznivým vlivem na životní prostředí k nejnovějším výrobním technologiím s nižšími emisemi uhlíku v našich podnicích po celé Evropě,“ uvedl na pracovní snídani s velvyslanci zemí EU výkonný předseda LIBERTY Steel Group Sanjeev Gupta s tím, že zásadní investice udělá ze skupiny LIBERTY nejen čistšího a udržitelnějšího výrobce, ale také flexibilnějšího a dynamičtějšího hráče na trhu.

Snidane liberty 1

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu konečných výrobků LIBERTY a rozšíří portfolio jejích výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Zásadní úpravy v celkové hodnotě téměř miliardy korun již odstartovaly ve Steckelově válcovně, což je jediný výrobce za tepla válcovaných pásů v České republice. Součástí investičního programu bude též výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj Akademie GREENSTEEL, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

Snidane liberty 4

Majitel hutě Sanjeev Gupta také stvrdil partnerství LIBERTY Ostrava a společnosti ČEZ ESCO při přechodu hutě na obnovitelné zdroje, které jsou potřebné pro výrobu zelené oceli. Skupina LIBERTY také oznámila zahájení činnosti Nadace GFG v České republice. Cílem charitativní organizace založené Sanjeevem a Nicolou Guptovými je probudit zájem budoucích generací o studium technických oborů a kariéru v průmyslu.

Detailní informace o chystané transformaci LIBERTY Ostrava najdete na stránkách společnosti.

LIBERTY OSTRAVA

LIBERTY Ostrava, člen Svazu průmyslu a dopravy ČR, je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Společnost LIBERTY Ostrava byla jedním z partnerů SP ČR při návštěvě představitelů Výboru stálých zástupců členských států v Radě EU (tzv. COREPER I) v Moravskoslezském kraji.

Liberty steel pece