Se zvyšováním kvalifikace zaměstnanců mohou pomoci evropské prostředky, z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo vyčleněno 15 miliard korun.

Když firmám v rozpočtu schází prostředky na vzdělávání zaměstnanců, není to ještě důvod tuto formu zvyšování kvalifikace rušit. Jsou tu totiž možnosti, které nabízejí prostředky z Evropského sociálního fondu,” říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla na firemní vzdělávání vyčleněna samostatná prioritní osa, která disponovala 15 mld. Kč. V současné době jsou již všechny prostředky přiděleny 2 294 projektům. Na základě žádostí o platbu pak MPSV autorizovalo již téměř 10 mld. Kč nákladů těchto projektů. Důraz na firemní vzdělávání bude klást i Operační program Zaměstnanost, který je aktuálně schvalován Evropskou komisí.

Zkušenosti s projekty financovanými z Evropského sociálního fondu zaměřenými na vzdělávání zaměstnanců mají například v ostravské firmě TexColor. Zaměřuje se na výrobu a prodej materiálů pro povrchovou úpravu staveb. V rámci vzdělávacího projektu se zaměstnanci učí rozpoznat používané materiály, zkouší jejich vlastnosti a použití v praxi. Vedení firmy si slibuje, že bude díky vyšší odbornosti zaměstnanců posilovat svou pozici na trhu, což zpětně pomůže udržet pracovní místa.

Celý projekt realizují s využitím evropských prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za pomoci interních lektorů. „Naši lidé přednášejí na vysokých školách i odborné veřejnosti na konferencích. Jsou velice profesionální a zároveň dobře znají prostředí a potřeby firmy,” pochvaluje si manažerka projektu Petra Stříbrná. Firma si vytvořila vlastní školící program a výukové materiály.

Problém některých školení obvykle bývá v nízké motivaci zaměstnanců. To se však tohoto projektu netýká. „Účast našich lidí na školení se na jejich finančním hodnocení nijak neprojevuje. Motivace je někde jinde. Vědí, že vyšší odbornost je důležitá pro zachování pracovního místa a také to, že co se naučí, už jim nikdo nevezme,” konstatuje Petra Stříbrná. Podle ní vysoký zájem o školení podporuje i to, že ve firmě mají pružnou pracovní dobu.

Příklad z praxe jen potvrzuje, že když se dobře hledá, je možné prostředky na firemní vzdělávání najít. Investice do vzdělání zaměstnanců se firmám jednoznačně vyplácí. Více informací o projektech Evropského sociálního fondu najdete na www.vetsisance.cz a www.esfcr.cz.

Využíváte také prostředky z evropských dotací na vzdělávání zaměstnanců?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-