Proč vznikl Útvar digitální ekonomiky a technologií právě ve Svazu průmyslu?

Reagovali jsme na stále se zvyšující důležitost a rychlý rozvoj digitálních technologií i zvýšený zájem a nároky členských firem. Ve všech oblastech našich životů dochází k propojování dvou prostředí, a sice tradičního světa a světa digitálního. V průmyslu je to stejně. Jsem přesvědčen, že tento krok pomůže, aby si naši partneři i veřejnost uvědomili, že Svaz průmyslu je moderní organizace. Vnímání toho, co je průmysl a jak průmysl vypadá, je totiž mnohdy stále zastaralé. Průmysl je tahounem naší ekonomiky nejen z historických důvodů, ale hlavně proto, že se firmy přizpůsobují vývoji a modernizují, zejména díky digitálním technologiím.

Proč by se firmy měly zajímat o vaši činnost? Není jen pro IT firmy?

Digitální technologie dnes využívá prakticky každý, rozdíl je pouze v jaké míře. Zatímco u jedince pomáhají usnadnit či zkvalitnit každodenní činnosti, u firem je jejich využívání často otázkou přežití. Svaz pomáhá jak s přenosem znalostí a zkušeností mezi firmami, tak i s nastavením regulatorního prostředí na české i evropské scéně. Vhodné legislativní prostředí je totiž naprosto klíčové pro další rozvoj jakékoliv oblasti podnikání. Snažíme se proto zajistit ty nejlepší možné podmínky, aby naše firmy mohly podnikat v předvídatelném prostředí, které jim nebrání inovovat a rozvíjet se.

Jak dopadá na oblast digitální ekonomiky krize způsobená Covid-19?

Co vidím pozitivního na koronaviru, je právě urychlení jejich digitální transformace firem. Firmy, které se digitalizaci věnují delší dobu, jsou lépe připraveny odolávat podobným krizím. U ostatních krize digitalizaci urychlila. Procesy, které ještě donedávna probíhaly čistě v offline prostředí se přesunuly do online světa. Je to jedinečná příležitost pro celou naši ekonomiku.

Co Vám nyní nedá spát?

Vzhledem k tempu vývoje technologií je to samozřejmě množství připravované regulace. Ta již z principu za technologiemi pokulhává. Snažíme se proto sledovat komplexně celé regulatorní prostředí a pomáháme jej formovat tak, aby nekladlo firmám překážky technologie využívat, inovovat a dále se v tomto směru rozvíjet. V tuto chvíli mi nedá spát nyní připravovaný Národní plán obnovy, v jehož první verzi počítá vláda z celkové částky 172 miliard korun s alokací pouhé 1 miliardy na digitální transformaci podniků. Je smutné, že vládní představitelé nechápou, že je to právě digitální transformace, která může pomoct s obnovou ekonomiky a posílením její odolnosti vůči krizím.

Rozhovor vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 1Q/2021.